Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

931. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2015, stran 2546.

Na podlagi 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2015
1. člen
Mestna občina Celje bo subvencionirala cene storitev izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje. Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje programe:
1. program za kolonije socialno ogroženih predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program socialnih kolonij oziroma program A),
2. program za zdravstvene kolonije predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij oziroma program B),
3. program za poletne šole v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program poletnih šol v naravi oziroma program C).
2. člen
Kot osnove za določitev subvencije cene za leto 2015 so polne cene izvajanja programov gospodarske javne službe, zmanjšane za prihodek, glede na planirano število otrok in učencev po posameznih programih:
1. cena storitev, ki je opredeljena v
potrjenem programu izvajanja gospodarske
javne službe za leto 2015, znaša za:
– programa A in B:    43,00 EUR na osebo
             na dan;
– program C:       34,11 EUR na osebo
             na dan;
2. cena prevoza:
– programa A in B:    30,00 EUR/osebo
             (povratno
             potovanje);
– program C:       lastna
             organizacija;
3. trajanje posameznega programa za:
– programa A in B:    10 dni
– program C:       5 dni;
4. planirano število otrok in učencev:
– program A:       255 otrok in
             učencev;
– program B:       50 otrok in
             učencev;
– program C:       418 učencev.
3. člen
Ob upoštevanju v proračunu MOC za leto 2015 določene postavke za izvajanje programov gospodarske javne službe, se določi višina subvencije do polne cene in obseg subvencioniranja, ki za leto 2015 znaša:
4. člen
(1) Mestna občina Celje bo subvencije do polne cene nakazovala koncesionarju Celeia d.o.o. oziroma njegovi Poslovni enoti Celje na podlagi zahtevkov, ki morajo vsebovati:
– podatke o dejanskem številu predšolskih otrok in šolarjev, ki so v posameznem terminu koristili storitve posameznega programa;
– višino subvencije po posameznem uporabniku storitev in navedba programa oziroma storitve;
– obdobje, za katerega se obračunava subvencija (navedba terminov oziroma obratov);
– skupni znesek subvencije.
(2) V primeru, da se število uporabnikov po posameznih programih spremeni (poveča ali zmanjša), se lahko koncesionarju priznajo takšne spremembe, vendar le do višine sredstev, ki so za to namenjena v proračunu.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-33/2015
Celje, dne 24. marca 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost