Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

922. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bistrica ob Sotli, stran 2539.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 1. izredni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 59/00).
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se pika na koncu zadnje alineje zamenja s podpičjem in dodajo nove alineje, ki glasijo:
»9. izvajanje informacijsko turistične dejavnosti;
10. izvajanje univerzalne poštne storitve;
11. izvajanje druge poštne in kurirske dejavnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014-01-01/IZ
Bistrica ob Sotli, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost