Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

917. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo, stran 2537.

Na podlagi 36., 39. in 87. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 17. marca 2015 sprejel
S K L E P
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
I
Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2015 za v tem letu uveljavljene pokojnine 769,19 eurov ali 563,05 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2015 za v tem letu uveljavljene pokojnine 3.076,76 eurov ali 2.252,19 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
III
Najnižja pokojnina znaša od 1. januarja 2015 za v tem letu uveljavljene pokojnine 199,99 eurov.
IV
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2015, se odmerijo od osnove najmanj v višini 440,36 eurov.
Nadomestilo iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2015, lahko znaša največ 1.761,45 eurov.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2015/9-1/1
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2015-2611-0031
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost