Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

916. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine, stran 2536.

Na podlagi 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 17. marca 2015 sprejel
S K L E P
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
I
Od 1. januarja 2015 naprej znaša del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 90,00 eurov, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljeno v istem obdobju, pa največ 1.761,45 eurov.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2015/9-1/2
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2015-2611-0030
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost