Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

915. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora Republike Slovenije, stran 2536.

S K L E P
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja pravice do opravljanja funkcije poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo ministrice
s k l e n i l a:
V času, dokler poslanka mag. Klavdija Markež opravlja funkcijo ministrice, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Republike Slovenije: Dušan Radič, roj. 3. 6. 1963, stanujoč Jordan 28, Tropovci, Tišina.
O B R A Z L O Ž I T E V
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je, dne 30. 3. 2015, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na seji 27. marca 2015 za ministrico imenovana poslanka mag. Klavdija Markež.
B.
2. Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 109/08, 39/11 in 48/12; v nadaljevanju: ZPos) poslanec, ki je izvoljen za predsednika vlade, imenovan za ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca. V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki ne more opravljati funkcije poslanca.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi bil, če ne bi bila izvoljena poslanka mag. Klavdija Markež, v 8. volilni enoti iz liste kandidatov: »SMC – STRANKA MIRA CERARJA« (sedaj: STRANKA MODERNEGA CENTRA), izvoljen Dušan Radič, roj 3. 6. 1963, stanujoč, Jordan 28, Tropovci, Tišina.
4. DVK je Dušana Radiča pisno obvestila, da ima pravico nadomeščati poslanko, ki je imenovana za ministrico, in sicer v času, ko poslanka opravlja funkcijo ministrice. Dušan Radič je, v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ), pisno obvestil DVK, da je pripravljen nadomeščati poslanko mag. Klavdijo Markež, v času ko opravlja funkcijo ministrice.
C.
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ v zvezi s 14. členom ZPos v sestavi: namestnik predsednika Peter Golob in člani dr. Marko Kambič, Slavko Vesenjak, Miha Klun, Miro Pretnar in Sašo Stojanovič. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-3/2015-4
Ljubljana, dne 30. marca 2015
Peter Golob l.r.
Namestnik predsednika

AAA Zlata odličnost