Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

914. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, stran 2535.

S K L E P
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca
s k l e n i l a:
1. Zaradi prenehanja mandata poslanca Srečka Blažiča, postane za preostanek mandatne dobe poslanec mag. Bojan Krajnc, roj. 25. 8. 1971, stanujoč Ulica borcev 45, Maribor.
O B R A Z L O Ž I T E V
A.
1. Državna volilna komisija je dne 2. 3. 2015 prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je na podlagi 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos-UPB2, 109/08, 39/11 in 48/12) poslancu Srečku Blažiču prenehal mandat.
B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US) postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi bil, če ne bi bil izvoljen poslanec Srečko Blažič, v 7. volilni enoti (Maribor), iz iste liste kandidatov: »SMC Stranka Mira Cerarja«, izvoljen mag. Bojan Krajnc, roj. 25. 8. 1971, stalno stanujoč Ulica borcev 45, Maribor, ki je prejel 6.070 glasov oziroma 37,19 % glasov liste v volilni enoti.
4. DVK je mag. Bojana Krajnca pisno obvestila, da ima pravico prevzeti mandat poslanca za preostanek mandatne dobe. Mag. Bojan Krajnc je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ pisno obvestil DVK, da je pripravljen postati poslanec za preostanek mandatne dobe državnega zbora.
C.
Državna volilna komisija je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US), v zvezi z 9. členom Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos-UPB2, 109/08, 39/11 in 48/12) v sestavi: predsednik Anton Gašper Frantar ter člani Peter Golob, Miroslav Pretnar, Miha Klun, Slavko Vesenjak, Sašo Stojanovič. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-2/2015-5
Ljubljana, dne 2. marca 2015
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost