Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

912. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2535.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) ter v zvezi s 3. členom in četrtim odstavkom 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14 in 6/15) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 36/08, 18/10 in 7/15) se v 2. členu v preglednici za vrstico:
»
+------+--------------+--------+--------------------------+-----+
| 42250|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |SLOVENJ    |    |PO            |   |
|   |GRADCU    |    |             |   |
+------+--------------+--------+--------------------------+-----+
                                «
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------+---------------+--------+--------------------------+----+
|44288 |SPECIALIZIRANO | B017106|generalni         | 50 |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar/sekretar/direktor|  |
|   |TOŽILSTVO   |    |PO            |  |
|   |REPUBLIKE   |    |             |  |
|   |SLOVENIJE   |    |             |  |
+------+---------------+--------+--------------------------+----+
                                «.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701-11/2015
Ljubljana, dne 27. marca 2015
EVA 2015-2030-0030
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost