Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, stran 2475.

Na podlagi šestega odstavka 37. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in drugega odstavka 10. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1 in 46/14 – ZON-1C) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
1. člen
V Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09 in 93/10) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(kartografska opredelitev naravnih vrednot)
(1) Meje naravnih vrednot iz priloge 1 tega pravilnika so določene v merilu 1:5000 v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema.
(2) Digitalni sloj geografskega informacijskega sistema se izdela v dveh variantah, pri čemer prva varianta ni dostopna javnosti, druga varianta pa je dostopna javnosti.
(3) Prva varianta digitalnega sloja geografskega informacijskega sistema vsebuje podatke o natančnih legah naravnih vrednot iz priloge 1 tega pravilnika, vključno s podatki o natančnih legah naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko nosilec urejanja prostora za potrebe priprave prostorskih aktov oziroma umeščanja objektov v prostor pridobi prvo varianto digitalnega sloja geografskega informacijskega sistema, vključno s podatki o natančnih legah naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika. S temi podatki mora nosilec urejanja prostora ravnati na način, ki zagotavlja, da ti podatki niso dostopni javnosti. Podatki o natančnih legah naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se pošljejo nosilcu urejanja prostora s pisnim opozorilom glede omejitve njihove dostopnosti javnosti.
(5) Druga varianta digitalnega sloja geografskega informacijskega sistema se izdela tako, da so lege naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika prikazane s koordinatami, ki so zaokrožene na pet km.
(6) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena se geografska opredelitev lege dela naravne vrednote izvede v naravovarstvenih smernicah.
(7) Če je mejo naravnih vrednot treba opredeliti po mejah parcel iz zemljiškega katastra, se pri določitvi take meje v naravno vrednoto vključi tudi parcela, prek katere poteka geografska meja naravne vrednote, če je večina parcele ali njen centroid znotraj naravne vrednote.
(8) Podatke o naravnih vrednotah iz priloge 1 tega pravilnika hrani ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot digitalni zapis v registru naravnih vrednot. Podatki iz registra naravnih vrednot so dostopni javnosti na spletni strani ministrstva v drugi varianti digitalnega sloja geografskega informacijskega sistema.«.
2. člen
V Prilogi 1 se:
– s seznama »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena« črtajo naravne vrednote s pripadajočimi podatki, označene z naslednjimi identifikacijskimi številkami:
32, 70, 181, 228, 244, 346, 365, 389, 487, 488, 494, 498, 602, 690, 699, 709, 740, 760, 803, 805, 823, 830, 831, 833, 855, 861, 862, 873, 875, 880, 881, 882, 883, 926, 1060, 1097, 1102, 1166, 1184, 1217, 1223, 1224, 1228, 1266, 1269, 1282, 1283, 1307, 1317, 1324, 1328, 1353, 1358, 1382, 1423, 1453, 1531, 1544, 1549, 1558, 1559, 1572, 1591, 1605, 1617, 1647, 1751, 1758, 1803, 1827, 1912, 1963, 2022, 2106, 2122, 2162, 2206, 2269, 2451, 2454, 2463, 2518, 2535, 2561, 25962, 2637, 2643, 2665, 2669, 2670, 2813, 2839, 2841, 2844, 2859, 2960, 2862, 2871, 2888, 2889, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2956, 2973, 2974, 2975, 3031, 3053, 3070, 3078, 3087, 3135, 3154, 3155, 3156, 3157, 3198, 3199, 3200, 3221, 3226, 3235, 3244, 3250, 3270, 3295, 3315, 3324, 3374, 3407, 3432, 3448, 3476, 3489, 3508, 3533, 3552, 3560, 3561, 3620, 36322, 3639, 3642, 3748, 3800, 3816, 3825, 3894, 3895, 38982, 3908, 3949, 3957, 4045, 4061, 4075, 4141, 4145, 4191, 4208, 4209, 4231, 4299 OP, 42532, 4258, 4293, 42982, 43042, 4316, 4320, 4321, 4323, 43262, 4327, 4328, 4374, 4389, 4399, 4400, 4401, 4406, 44082, 4420, 4437, 4450, 44852, 4486, 4500, 4550, 4628, 4645, 4647, 4652, 4654, 4675, 4683, 4687, 4708, 4709, 4717, 4720, 4723, 4726, 4752, 47652, 47662, 47672, 4800, 4805, 48072, 4849, 4857, 4858, 4862, 4867, 4870, 4877, 4879, 4890, 4891, 4893, 4895, 4904, 4919, 4924, 4925, 4939, 4944, 4958, 4960, 4964, 4977, 4999, 5001, 5008, 5017, 5073, 5084, 5089, 5133, 5143, 5146, 5176, 5194, 5201, 5226, 5228, 5248, 5278, 5290, 53322, 5347, 5350, 5354, 5444, 5468, 5476, 5540, 5541, 5548, 5551, 5562, 5580, 5587, 5606, 5608, 5614, 5622, 5627, 5634, 5641, 5662, 5679, 5687, 5733, 5740, 5741, 5743, 5748, 5749, 5756, 57572, 5763, 5773, 5780, 5837, 5844, 5845, 5874, 5875, 5877, 5890, 5895, 5897, 5902, 5919, 5924, 5925, 5927, 5956, 5958, 5991, 6014, 6028, 6045, 6061, 6063, 6064, 6068, 6105, 61112, 6126, 6128, 6135, 6141, 6151, 6159, 6209, 6215, 6225, 6239, 6262, 6352, 6356, 6358, 6374, 6378, 6388, 6403, 6404, 6425, 6463, 6467, 6488, 6505, 6518, 6548, 6557, 6613, 6618, 6624, 6695, 6727, 6738, 6739, 6749, 6778, 6781, 6793, 6809, 6816, 6838, 6845, 6846, 6862, 6878, 6901, 6926, 6935, 6977, 6983, 6996, 7003, 7007, 7063, 7068, 7073, 7119, 7178, 7191 OP, 7230, 7245, 7284, 7322, 7327, 7328, 7334, 7335, 7336, 7348, 7349, 7365, 7381, 7497, 7520, 7532, 7533, 7549, 7553, 7651, 7657, 7703, 7766, 7768, 7832, 7834, 7842, 7855, 7890, 7898, 7906, 7908, 7914, 7928, 7930, 7943, 8128, 8139, 8158, 8167, 8181, 8182, 8186, 8195, 8211, 8215, 8225, 8233, 8242, 8254, 8269, 8279, 8283, 8290, 8291, 8304, 8329, 8330, 8340, 83521, 8356, 8433, 8436, 8473, 8481, 8513, 8517, 8519, 8525, 8545, 8547, 8551, 8558, 8574, 8575, 8577, 8579, 8580, 8582, 8588, 8592, 8598, 8599, 8604, 8609, 8652, 8653, 8654, 8659, 8686, 8673, 8697, 8705, 8718, 8722, 8732, 8733, 8734, 8750, 8752, 8755, 8770, 8771, 8774, 8775, 8786, 8810, 8812, 8819, 8825, 8828, 8829, 8831, 8833, 8837, 8853, 8864, 8868, 8870, 8871, 8873, 8891, 8892, 42579.
– na seznamu »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena« spremenijo pripadajoči podatki za naravne vrednote z identifikacijskimi številkami, kakor so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
– za seznamom »Seznam naravnih vrednot – delov narave, ki imajo lastnosti jame v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam, in njihova razvrstitev glede režima vstopa na odprte jame s prostim ali nadzorovanim vstopom ali zaprte jame« doda nov seznam »Seznam naravnih vrednot – delov narave, ki imajo lastnosti jame v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam, in njihova razvrstitev glede režima vstopa na odprte jame s prostim ali nadzorovanim vstopom ali na zaprte jame, dopolnitev št. 1, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Naravne vrednote se v skladu s spremenjeno prilogo 1 in spremenjeno prilogo 2 pravilnika razvrstijo v registru naravnih vrednot po abecednem vrstnem redu imen naravnih vrednot v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2015
Ljubljana, dne 25. marca 2015
EVA 2015-2550-0078
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti