Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

841. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki, stran 2307.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki 
1. člen 
V Sklepu o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na območju Občine Železniki se za storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec ob uporabi opreme volumna 120–1100 litrov,
– v €/kom. za nakup vreč za občasno povečane količine odpadkov:
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Volumen opreme in število praznjenj na leto
Storitev
Javna infrastruktura
Storitev
Javna infrastruktura
vreče 800 lit. – 1 ali 2 osebi
0,6567
0,0000
0,5538
0,0000
120 litrov 13x
1,1819
0,0000
0,9968
0,0000
120 litrov 26x
2,3639
0,0000
1,9936
0,0000
240 litrov 13x
2,3639
0,0000
1,9936
0,0000
240 litrov 26x
4,7278
0,0000
3,9872
0,0000
1100 litrov 13x
10,8345
0,0000
9,1374
0,0000
1100 litrov 26x
21,6690
0,0000
18,2748
0,0000
Vreča 50 litrov (1 kom.)
0,4925
0,0000
0,4153
0,0000
Vreča 80 litrov (1 kom.)
0,7880
0,0000
0,6645
0,0000
« 
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2015.
Št. 015-3/2015-009
Železniki, dne 26. marca 2015
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost