Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

840. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015, stran 2306.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015, ki ga je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat.
2. 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,4335 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
 
DN< / = 20
2,1144 EUR/mesec
20 < DN < 40
6,3431 EUR/mesec
40 < / = DN <50
21,1436 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
31,7154 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
63,4308 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
105,7179 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
211,4358 EUR/mesec
150 < / = DN
422,8717 EUR/mesec
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,1097 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
 
DN< / = 20
3,4687 EUR/mesec
20 < DN < 40
10,4062 EUR/mesec
40 < / = DN <50
34,6874 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
52,0311 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
104,0623 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
173,4371 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
346,8742 EUR/mesec
150 < / = DN
693,7483 EUR/mesec
2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,1258 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
 
DN< / = 20
1,6695 EUR/mesec
20 < DN < 40
5,0086 EUR/mesec
40 < / = DN <50
16,6954 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
25,0431 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
50,0863 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
83,4771 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
166,9542 EUR/mesec
150 < / = DN
333,9083 EUR/mesec
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. 
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 4. 2015 dalje.
Št. 015-3/2015-008
Železniki, dne 26. marca 2015
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost