Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

825. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice, stran 2289.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E S T A T U T A 
Občine Moravske Toplice 
1. člen 
V 6. členu Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Krajevne skupnosti imajo žig okrogle oblike. Žig krajevne skupnosti ima v zunanjem krogu napis: KRAJEVNA SKUPNOST, v liniji premera pa naziv posamezne krajevne skupnosti. Velikost, uporabo in hrambo žigov krajevnih skupnosti določi župan s posebnim aktom.
2. člen 
Besedilo drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Moravske Toplice se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet šteje 15 članov, od katerih sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti.«
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2014-8
Moravske Toplice, dne 17. marca 2015
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost