Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

821. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015, stran 2281.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
L E T N I  N A Č R T 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu občine Log - Dragomer za leto 2015.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
Občina Log - Dragomer
Upravljavec
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče parc. št.
Znesek
EUR
Prodaje – niso predvidene!
Log
P1
Občina Log - Dragomer
Ocenjena vrednost 0,00 EUR/m2
1996
0,00
Log
Skupaj (prodaje)
0,00
Občina Log - Dragomer
Upravljavec namen
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče parc. št.
Znesek EUR
O1
Občina Log - Dragomer
1996
37/10 (660 m2), del 40/1(400 m2), 41/16(31 m2), del 35/2(300 m2)
Skupaj: 1391 m2
37/10
(območja stanovanj), del 40/1 (30 % območja stanovanj; 70 % druga kmet. zemljišča), 41/16 (območja stanovanj), del 35/2 (območja stanovanj)
37/10(660 m2), del 40/1(400 m2), 41/16(31 m2), del 35/2(300 m2)
Ocenjena vrednost 
16,00 EUR/m2
22.256,00
Log
Skupaj (odkupi)
22.256,00
Občina Log - Dragomer
Upravljavec
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče parc. št.
Znesek 
EUR
Menjava
M1
Občina Log - Dragomer (2025/7, 1357/3, 1357/8, 2025/2, 1322/8)
2025/7 (256 m2); 1357/3 (176 m2);1357/8 (8 m2); 2025/2 (50 m2); 1322/8 (27 m2); 1294/1 (300 m2); 1367/8 (1209 m2) in 1324/1 (25,10 m2)
stanovanj in 21 % najboljša kmet. zemlj.); 1357/3 (območja stanovanj);1357/8 (80 % območja stanovanj in 20 % najboljša kmet. zemlj.); 2025/2 (22 % območja stanovanj in 78 % območja gozdnih zemljišč); 1322/8 (območja stanovanj); 1294/1 (območja stanovanj) 1367/8 (2 % območja stanovanj in 98 % športni centri) in 1324/1 (najboljša kmet. zemlj.)
2025/7, 1357/3, 1357/8, 2025/2, 1322/8 in 1294/1 za 1367/8 in 1324/1
Ocenjena vrednost
1996
6.665,00
Log
M2
Občina Log - Dragomer (2025/7)
2022/17 (20 m2);
2022/14 (20 m2)
2022/17 za 2022/14
Ocenjena vrednost
1996
180,00
Log
Skupaj (menjave)
6.845,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2015 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2014
Dragomer, dne 18. marca 2015
Župan 
Občina Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost