Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

819. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško, stran 2257.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na 34. seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste v Krškem in naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo,
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo.
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina 
v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
LC
024012
C 191140
Črešnjice-Drnovo
C 191130
1.430
 
V
1.989 Brežice [0-1989]
2.
LC
024032
C 024020
Skopice-Vihre-Brege
C 191130
2.468
 
V
2.046 Brežice [0-2046]
3.
LC
024033
C 191130
Brege-Žadovinek
C G1 5
2.632
 
V
 
4.
LC
024034
C G1 5
G5 -LC191140
C 191140
432
 
V
 
5.
LC
024035
C 191140
LC 191140-LC 191150
C 191150
449
 
V
 
6.
LC
024431
C R3 677
Zg. Poh.- Zgo. Šap.
C 181010
1.658
 
V
1.581 Brežice [1658-3239]
7.
LC
024442
O 024441
Križe-m.Bre.-Sp.Š.-Rav
C 191060
1.273
 
V
747 Brežice [0-747]
8.
LC
024443
O 024441
Križe-Brezina-Kostanjek
C 191060
676
 
V
1.342 Brežice [0-1342]
9.
LC
024461
C R3 676
Sp.Pohanca-Zg.Pohanca
C R3 677
90
 
V
3.562 Brežice [0-3562]
10.
LC
024681
C R1 220
Trebež-Pesje-Dol. vas
C R1 220
1.627
 
V
1.384 Brežice [0-1384]
11.
LC
191011
C R2 422
Sen.-Kal.-m.Sev.-M.Plan
C 372130
8.924
 
V
1.788 Sevnica [8924-10712]
12.
LC
191021
C 191010
Dov.-Jabl.-Pleš.
Z koča B
9.701
 
V
 
13.
LC
191031
C 191010
Dov.-Šedem
O 691141
2.378
 
V
 
14.
LC
191041
C R2 422
Sen-Belo
O 691262
2.648
 
V
 
15.
LC
191051
C R2 422
Brest.-Arm.-V. Kam.
C R2 422
6.003
 
V
 
16.
LC
191052
C R2 422
Vel. Kam.-Top.-Vet.
O 181051
1.560
 
V
2.754 Kozje [1560-4314]
17.
LC
191061
C R2 422
Br.-An.-Kost.-Zdole
C R3 677
11.607
 
V
 
18.
LC
191071
C 191060
Stolovnik-Raztez-Dobrav
C 191050
5.742
 
V
 
19.
LC
191081
C R3 677
Videm-Bučarca-Sremič-Videm
C R3 677
9.060
 
V
 
20.
LC
191091
C R1 220
Videm-Brestanica
C R2 422
4.027
 
V
 
21.
LC
191101
C R3 679
Rožno-Presladol
C 191010
5.473
 
V
 
22.
LC
191111
C R1 220
Sp.St.Grad-Vrbina
Z krožno
4.330
 
V
 
23.
LC
191112
O 191111
Vrbina-krški most
C R1 220
2.005
 
V
24.
LC
191113
C R1 220
St. vas-Libna
O 191111
827
 
V
 
25.
LC
191121
C R2 419
Gorica-Drnovo
C 191130
3.948
 
V
 
26.
LC
191131
C G1 5
G5-Dr.-Mr.-24030
C 024030
2.378
 
V
 
27.
LC
191141
C G1 5
Leskovec-Velika vas
C 191310
3.118
 
V
 
28.
LC
191142
C 191310
V.vas-V.Podlog-Hrastje
C 024010
6.920
 
V
1.598 Brežice [6920-8518]
29.
LC
191151
C G1 5
Leskovec-Senuše-V.Trn
C 191170
11.132
 
V
 
30.
LC
191152
C 191170
Veliki Trn-Arto
C G1 5
3.399
 
V
 
31.
LC
191161
C R3 672
Podulce-Zabukovje-D.Radulje
C R3 674
3.331
 
V
846 Škocjan [3331-4177]
32.
LC
191171
C 191150
Les.-Gol.-V.Trn-m.Br.-P
C R3 672
13.220
 
V
120 Sevnica [13220-13340]
33.
LC
191181
C G1 5
Sr.Pij.-Ženje-Sp. Dule-G
C 191170
5.431
 
V
 
34.
LC
191191
C G1 5
Krško-Cesta-Golek
C 191170
6.290
 
V
 
35.
LC
191192
C 191170
Gol.-Kob.-Brezje
C 191150
2.972
 
V
 
36.
LC
191193
C 191150
Brezje pri Senušah-V.vas
C 191310
2.165
 
V
 
37.
LC
191201
C R3 671
Podbočje-Šutna
O 191202
3.013
 
V
 
38.
LC
191202
C R3 671
Šutna-Vrhovska vas
C 024070
966
 
V
713 Brežice [966-1679]
39.
LC
191211
C R3 671
Šutna-Trebelnik
O 693366
2.343
 
V
1.716 Brežice [1061-2777]
40.
LC
191221
O 191331
Kost.-Č.vas-P.vas
C R3 671
878
 
V
10.774 Kost. na Krki [0-10774]
41.
LC
191231
C R3 671
Podb.-Sli.-Kostanjevica
C R3 671
1.986
 
V
2.343 Kost. na Krki [1986-4329]
42.
LC
191232
C R3 671
Brod-Žabjek
O 191231
317
 
V
 
43.
LC
191241
C R3 671
Bočje-Žabjek.v Podb.
C 191230
4.185
 
V
 
44.
LC
191271
C R1 220
220-D.vas pri A.-Č.-677
C R3 677
1.758
 
V
1.975 Brežice [0-1975]
45.
LC
191281
C R2 422
K.-L.-m.Br.-Kr.
C 024450
2.095
 
V
1.264 Brežice [2095-3359]
46.
LC
191291
C R2 422
422-Br.-Koš.v.-Brezje
C 191010
5.893
 
V
 
47.
LC
191301
C R3 672
Gm.-dol.v.pri R.-Zab.
C 191160
5.591
 
V
 
48.
LC
191311
C G1 5
Dr.-Vel.v.-R.-Z.-Sm.
C R3 672
8.773
 
V
 
49.
LC
191321
C R3 672
Raka-Straža pri Raki
C 191310
3.042
 
V
 
50.
LC
191322
O 191321
Straža pri Raki-Senuše
C 191150
3.102
 
V
 
51.
LC
372131
C 372100
Z.m.S.-Z.-D.
C 191020
8.109
 
V
3.419 Sevnica [0-3419]
52.
LC
372161
C R3 679
Blanca-Pirični Dol-G.Leskovec
C 191010
1.357
 
V
5.172 Sevnica [0-5172]
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Krško znaša 204.732 m (204,732 km).
5. člen 
Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina 
v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji krajevni skupnosti [m]
 
 
 
KS Brestanica
 
 
1.636
 
1.
LZ
193241
C R2 422
Pot na Armes
C 191050
1.754
472
V
Senovo 1.282
2.
LZ
193321
C R2 422
Elektrarniška cesta
C 191070
799
799
V
 
3.
LZ
193401
C R2 422
Trg
C R2 422
365
365
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Leskovec pri Krškem
 
 
1.915
 
4.
LZ
192831
C 191150
Sejmiška ulica
C 192720
221
221
V
 
5.
LZ
193291
C 191150
Grebenčeva cesta
C 191150
818
818
V
 
6.
LZ
193571
C 191140
Wolfova ulica
C 191150
510
510
V
 
7.
LZ
193581
C 191150
Gozdna pot
C 192830
366
366
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS mesta Krško
 
 
4.218
 
8.
LZ
192031
C R1 220
Cankarjeva cesta
C R3 677
344
344
V
 
9.
LZ
192211
C R1 220
Kurirska ulica
C R3 677
560
560
V
 
10.
LZ
192341
C R3 677
Papirniška ulica
C 192480
467
467
V
 
11.
LZ
192481
C R3 677
Ulica Slavka Rožanca
C 192210
357
357
V
 
12.
LZ
192671
C 192630
Pot na Polšco
O 192412
669
669
V
 
13.
LZ
192681
O 192551
Stritarjeva ulica
O 192412
305
305
V
 
14.
LZ
192691
C 191090
Strma pot
C 192630
248
248
V
 
15.
LZ
192701
C R3 677
Šolska ulica
O 192551
118
118
V
 
16.
LZ
193221
C G1 5
Bohoričeva ulica
C 191190
1.150
1.150
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Senovo
 
 
3.248
 
17.
LZ
193231
C R2 422
Cankarjeva cesta
C 192720
384
384
V
 
18.
LZ
193241
C R2 422
Pot na Armes
C 191050
1.754
1.282
V
Brestanica 472
19.
LZ
193261
C R2 422
Tomšičeva-Cesta 1. maja
C R2 422
1.582
1.582
V
 
Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Krško znaša 11.017 m (11,017 km).
– mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji krajevni skupnosti [m]
 
 
 
KS Brestanica
 
 
1.520
 
1.
LK
193351
O 193391
Kantalon
Z HŠ 10
162
162
V
 
2.
LK
193361
C 191050
Likarjeva ul.
Z HŠ 20
311
311
V
 
3.
LK
193381
C 191050
Na Dorcu
Z HŠ 23
257
257
V
 
4.
LK
193382
C R2 422
Hlebčeva ulica
C 193380
171
171
V
 
5.
LK
193391
C 191090
Šutna
Z HŠ 10
389
389
V
 
6.
LK
193411
C 191050
Vrtna ulica
Z HŠ 22
230
230
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Leskovec pri Krškem
 
 
3.962
 
7.
LK
192241
C 191150
Leskovška cesta-Pionirska
Z HŠ 27
111
111
V
 
8.
LK
192462
O 192461
Sadjarska ulica
Z HŠ 8
55
55
V
 
9.
LK
192711
C 192830
Brezinska pot
C 193580
157
157
V
 
10.
LK
192721
O 192891
Cesta ob Gaju
C 192830
172
172
V
 
11.
LK
192731
C 192830
Cvetna pot
C 193580
131
131
V
 
12.
LK
192781
C 191140
Nova pot
Z HŠ 2
141
141
V
 
13.
LK
192782
C 191140
Nova pot
Z HŠ 13
94
94
V
 
14.
LK
192783
O 024034
Obrtna cona MDB
C G1 5
354
354
V
 
15.
LK
192784
O 192783
Krožna pot Obrtna cona
O 192783
281
281
V
 
16.
LK
192785
O 192784
OC MDB-TC Krško
C 024030
322
322
V
 
17.
LK
192786
C G1 5
Povezava TC Krško
C 024030
158
158
V
 
18.
LK
192801
C 191150
Pionirska I
Z šola
136
136
V
 
19.
LK
192802
O 192801
Pionirska II
Z HŠ 4a
121
121
V
 
20.
LK
192821
O 024035
Pot na Črnile 1
Z HŠ 14
242
242
V
 
21.
LK
192822
O 192821
Pot na Črnile 2
Z HŠ 9a
32
32
V
 
22.
LK
192823
O 192821
Pot na Črnile 3
Z p900/1
117
117
V
 
23.
LK
192824
O 024035
Odcep Resnik-Pokop.-kapela
Z kapela
316
316
V
 
24.
LK
192851
O 024035
Ulce
C 193570
219
219
V
 
25.
LK
192861
C 191150
Ulica Anke Salmičeve
O 192892
132
132
V
 
26.
LK
192869
C 191150
Ulica Anke Salmičeve
Z HŠ 83a
60
60
V
 
27.
LK
192871
C 193290
Ulica Staneta Žagarja
Z HŠ 6
177
177
V
 
28.
LK
192891
C 192830
Vrtnarska pot I
Z HŠ 17
231
231
V
 
29.
LK
192892
O 192891
Vrtnarska pot II
Z HŠ 17
203
203
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS mesta Krško
 
 
19.019
 
30.
LK
192011
C R1 220
Aškrčeva ulica
Z ind.tir
436
436
V
 
31.
LK
192022
C 192090
Bohoričeva ul.
Z HŠ 44a
110
110
V
 
32.
LK
192041
O 192183
Cesta 4. julija
O 192181
270
270
V
 
33.
LK
192042
C 192010
Cesta 4. julija
O 192047
155
155
V
 
34.
LK
192043
O 192042
Cesta 4. julija
C 192010
90
90
V
 
35.
LK
192044
C R1 220
Cesta 4. julija
Z HŠ 78
83
83
V
 
36.
LK
192045
C R1 220
Cesta 4. julija
C 192010
201
201
V
 
37.
LK
192046
C R1 220
Cesta 4. julija
Z HŠ 50
124
124
V
 
38.
LK
192047
C R1 220
Cesta 4. julija
Z HŠ 60
129
129
V
 
39.
LK
192051
O 193221
Cesta krških žrtev
O 193221
647
647
V
 
40.
LK
192052
C G1 5
Cesta krških žrtev
C G1 5
211
211
V
 
41.
LK
192053
C G1 5
Cesta krških žrtev
C 191150
495
495
V
 
42.
LK
192054
C G1 5
Cesta krških žrtev
Z dom.u.
95
95
V
 
43.
LK
192055
C G1 5
Cesta krških žrtev
Z HŠ 39
721
721
V
 
44.
LK
192056
O 192055
Cesta krških žrtev
Z HŠ 133
124
124
V
 
45.
LK
192057
O 192055
Cesta krških žrtev
Z HŠ133a
252
252
V
 
46.
LK
192058
C G1 5
Cesta krških žrtev
O 969401
394
394
V
 
47.
LK
192061
O 192051
Dalmatinova ulica
C G1 5
429
429
V
 
48.
LK
192071
C 192210
Delavska ulica
C 192480
154
154
V
 
49.
LK
192072
C 192030
Delavska ulica
Z HŠ 4
164
164
V
 
50.
LK
192081
C R1 220
Erjavčeva ulica
Z HŠ 14
214
214
V
 
51.
LK
192091
O 193221
Gasilska ulica
O 192051
144
144
V
 
52.
LK
192101
C 191170
Grumova ulica
Z HŠ 9
205
205
V
 
53.
LK
192111
C 191150
Gubčeva ulica
Z HŠ 1
78
78
V
 
54.
LK
192112
C G1 5
Gubčeva ulica
Z HŠ 11
122
122
V
 
55.
LK
192131
C G1 5
Humekova ulica
Z HŠ 24
272
272
V
 
56.
LK
192132
O 192131
Humekova ulica
Z HŠ 33
65
65
V
 
57.
LK
192133
O 192131
Humekova ulica
C G1 5
98
98
V
 
58.
LK
192134
C G1 5
Humekova ulica
Z HŠ 10
98
98
V
 
59.
LK
192141
C R1 220
Ilirska ulica
Z HŠ 7
110
110
V
 
60.
LK
192151
C R1 220
Jurčičeva pot
Z HŠ 33
112
112
V
 
61.
LK
192161
C 192700
Kajuhova ulica
Z HŠ 16
254
254
V
 
62.
LK
192171
O 692511
Kidričeva ulica
C 192260
381
381
V
 
63.
LK
192181
C R1 220
Kolodvorska ulica
C 191090
702
702
V
 
64.
LK
192182
O 192181
Kolodvorska ulica
O 192181
120
120
V
 
65.
LK
192183
C R1 220
Kolodvorska ulica
O 192181
135
135
V
 
66.
LK
192184
O 192181
Kolodvorska ulica
O 192181
261
261
V
 
67.
LK
192191
C 191150
Kovinarska ulica
C 192280
254
254
V
 
68.
LK
192201
C R1 220
Kratka pot
Z HŠ 3
188
188
V
 
69.
LK
192221
C 192700
Kvedrova ulica
C 192260
213
213
V
 
70.
LK
192231
C 192590
Lapajnetova ulica
C 192690
305
305
V
 
71.
LK
192242
O 192241
Leskovška-Pionirska
Z HŠ 9a
97
97
V
 
72.
LK
192251
C R1 220
Levstikova pot
Z HŠ 77
65
65
V
 
73.
LK
192261
C R3 677
Majcnova ulica
C 192510
180
180
V
 
74.
LK
192271
C 192280
Mencingerjeva ulica
C 192190
332
332
V
 
75.
LK
192281
C 191150
Ulica Milke Kerin
C 192190
582
582
V
 
76.
LK
192291
C 192340
Na Resi
C 192030
168
168
V
 
77.
LK
192301
C 192630
Na Bregu
Z HŠ 1
73
73
V
 
78.
LK
192321
C R3 677
Naselje NEK
Z HŠ 12
361
361
V
 
79.
LK
192331
C R1 220
Ob potoku
Z HŠ 16
165
165
V
 
80.
LK
192332
C R1 220
Ob potoku
Z HŠ 1
139
139
V
 
81.
LK
192351
C 192210
Partizanska pot
Z HŠ 10
95
95
V
 
82.
LK
192361
C 191170
Pavlinova ulica
C 192440
191
191
V
 
83.
LK
192362
C 192440
Pavlinova ulica
Z HŠ 18
132
132
V
 
84.
LK
192381
C 192440
Pod Pristavo
Z HŠ 8
90
90
V
 
85.
LK
192391
C R1 220
Poljska pot
Z HŠ 10
173
173
V
 
86.
LK
192392
O 192391
Poljska pot
Z HŠ 11
64
64
V
 
87.
LK
192411
C 191080
Pot na Polšco
C 192520
247
247
V
 
88.
LK
192412
C 192680
Pot na Polšco
Z HŠ NH
153
153
V
 
89.
LK
192413
C 192670
Pot na Polšco
C 191080
189
189
V
 
90.
LK
192414
C 192670
Pot na Polšco
C 191080
163
163
V
 
91.
LK
192421
C 192690
Šolska ulica
Z stadio
197
197
V
 
92.
LK
192431
O 192582
Ribiška ulica
C 191110
234
234
V
 
93.
LK
192441
C 191170
Rostoharjeva ulica-odc
C 191170
285
285
V
 
94.
LK
192451
C R3 677
Rozmanova ulica I
Z HŠ 13
145
145
V
 
95.
LK
192452
C R1 220
Rozmanova ulica II
C 192030
391
391
V
 
96.
LK
192453
C 192030
Rozmanova ulica III
Z HŠ 14
120
120
V
 
97.
LK
192454
C R1 220
Odcep Cesta 4. julija
Z odc.14
115
115
V
 
98.
LK
192461
C 191170
Sadjarska ulica
Z HŠ 6
108
108
V
 
99.
LK
192471
C 191090
Savska pot
Z HŠ 1
102
102
V
 
100.
LK
192491
C 192030
Sovretova ulica
Z HŠ 31
148
148
V
 
101.
LK
192501
C 191080
Sremiška odcep
C 192680
214
214
V
 
102.
LK
192511
C 191080
Strmeckijeva ulica
Z HŠ 2
238
238
V
 
103.
LK
192521
O 192681
Stritarjeva ulica
O 192411
92
92
V
 
104.
LK
192531
C 192690
Strma pot
Z HŠ 25
249
249
V
 
105.
LK
192532
O 192531
Odcep Stritarjeva
Z HŠ 17
93
93
V
 
106.
LK
192541
C 193220
Šoferska ulica
O 192051
114
114
V
 
107.
LK
192551
C 192700
Šolska ulica
Z HŠ 12
126
126
V
 
108.
LK
192552
C 192700
Šol. ul.-park.OŠ
Z HŠ 1
100
100
V
 
109.
LK
192561
O 192551
Tomšičeva ulica
C 192260
200
200
V
 
110.
LK
192571
C 191080
Ulica Tončke Čečeve
C 192520
331
331
V
 
111.
LK
192581
C 191110
Tovarniška ulica
C 191110
301
301
V
 
112.
LK
192582
C 191110
Tovarniška ulica
C 192430
210
210
V
 
113.
LK
192591
C 192160
Trdinova ulica
Z HŠ 14
204
204
V
 
114.
LK
192601
C 192680
Polšca-novo naselje I
Z p.66/51
126
126
V
 
115.
LK
192602
C 192680
Polšca-novo naselje II
Z p.66/48
112
112
V
 
116.
LK
192603
C 192680
Polšca-novo naselje III
Z p.634/33
80
80
V
 
117.
LK
192611
C 192680
Trubarjeva ulica
Z HŠ 11
152
152
V
 
118.
LK
192621
C 191080
Ulica Ilije Gregoriča
Z HŠ 21
245
245
V
 
119.
LK
192631
C 192690
Ulica Nikole Tesle
C 192300
198
198
V
 
120.
LK
192641
C 192630
Vrtna ulica
C 191090
151
151
V
 
121.
LK
192651
C R3 677
Zdolska ulica-odcep
Z HŠ 4d
137
137
V
 
122.
LK
192661
C 192700
Zupančičeva ulica-odcep
C 192260
227
227
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Senovo
 
 
2.095
 
123.
LK
193011
C R2 422
Bračičeva ulica
Z HŠ 7
224
224
V
 
124.
LK
193012
C R2 422
Kajuhova ulica
O 691401
456
456
V
 
125.
LK
193071
O 193261
Ulica 3. julija
C R2 422
267
267
V
 
126.
LK
193081
C R2 422
Delavska ulica
Z HŠ 5
130
130
V
 
127.
LK
193091
C R2 422
Gubčeva ulica
C 193240
232
232
V
 
128.
LK
193141
C 193200
Prešernova ulica
C 191010
227
227
V
 
129.
LK
193201
C 191010
U.9.feb-U.Sen.B.-Kv.u.
C 193200
559
559
V
 
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Krško znaša 26.596 m (26,596 km).
6. člen 
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. št.
Kat.
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Dolžina v KS [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini / krajevni skupnosti [m]
 
 
 
KS Brestanica
 
 
45.073
 
1.
JP1
691401
C 191290
Dol. Les.-Poreber-Kajuh.
C 191010
2.182
382
V
Senovo 1.800
2.
JP1
691751
C R2 422
Koprivnica-Jerič Dol-Graben
C 191060
4.174
1.781
V
Koprivnica 2.393
3.
JP1
691761
C 191060
Anže-Gorica-Graben
C 191060
2.822
2.822
V
 
4.
JP1
692011
C 191050
Odcep Ribič
Z HŠ 68
257
257
V
 
5.
JP1
692012
C R2 422
Elektrarna-Avsenak
C 191060
401
401
V
 
6.
JP1
692013
C 191090
Odcep Želežniška post.
Z HŠ 4
73
73
V
 
7.
JP1
692017
C 191060
Avsenak-Gasilski dom
C 193320
276
276
V
 
8.
JP1
692041
C 191070
Golja-Ban-Anže
O 691761
2.348
2.348
V
 
9.
JP1
692061
C 191070
Raztez-Armeško
C 191050
1.893
1.893
V
 
10.
JP1
692121
C 191060
Odcep Krajan
Z HŠ 24
1.571
1.571
V
 
11.
JP1
692122
O 691121
Odcep Mešiček
Z HŠ 61
1.011
1.011
V
 
12.
JP1
692133
C R2 422
C.P.B.
C 191290
177
177
V
 
13.
JP1
692136
O 191291
Šolska ul.-Jeterno s.
O 692135
923
854
V
Senovo 69
14.
JP1
692161
C 191070
Mali Raztez-Preskar
Z HŠ 4
1.607
1.607
V
 
15.
JP1
692201
O 691571
Brestanica-Dol. Les.
C 191290
3.723
2.805
V
Rožno-Presladol 918
16.
JP1
692202
O 692201
Agrokombinat-grad
C R2 422
1.429
1.429
V
 
17.
JP1
692203
O 692201
Odcep Divjak-vodohran
Z HŠ 49
210
210
V
 
18.
JP1
692204
O 692201
Lovska koča-Petrič
Z HŠ 88
469
469
V
 
19.
JP1
692231
C 191290
Koš.vrh-Saj.-Lev.
O 692201
2.009
2.009
V
 
20.
JP2
691512
O 691571
Vrh-Poznič
O 692231
2.040
620
V
Rožno-Presladol 1.420
21.
JP2
692014
O 692202
Odcep Potisk
Z HŠ 3b
280
280
V
 
22.
JP2
692015
C R3 679
Odc. Mikol.,Medveš.
Z HŠ 9
318
318
V
 
23.
JP2
692016
C R3 679
Odcep Zorko
Z HŠ 81
206
206
V
 
24.
JP2
692018
C 193320
Sejmišče-Gorica
Z HŠ 11
142
142
P
 
25.
JP2
692021
O 692201
Odcep Glas,Colner
Z p.254
287
287
V
 
26.
JP2
692022
O 692231
Odcep Žibert
Z HŠ 32a
228
228
V
 
27.
JP2
692023
C 191290
Odcep Žvar, Tomič
Z HŠ 63
264
264
V
 
28.
JP2
692024
O 692231
Odcep Hercigonja
Z HŠ 43
528
528
V
 
29.
JP2
692031
C 691760
Anže-Šalamon
Z HŠ 18
826
826
V
 
30.
JP2
692032
C 691760
Gorica-pok.-Raztez
O 692041
1.362
1.362
V
 
31.
JP2
692033
C 191060
Anže-plinska postaja
Z HŠ 49
130
130
V
 
32.
JP2
692042
O 692032
Kapel.-Župevec
Z HŠ 18
359
359
V
 
33.
JP2
692043
O 692032
Bogovič-Pirnat
Z HŠ 11
397
397
V
 
34.
JP2
692044
O 692032
Odcep Bahč
Z HŠ 9
121
121
V
 
35.
JP2
692051
C 191070
Raztez-Hictaler
Z HŠ 14
688
688
V
 
36.
JP2
692062
O 692061
Armeško-odcep Bosina
Z HŠ 55
582
582
V
 
37.
JP2
692063
O 692062
Bosina-Kolar
Z HŠ NH
402
402
V
 
38.
JP2
692071
C 191050
Odcep Cešek-Omerzel
Z HŠ 32
599
599
V
 
39.
JP2
692072
C 191050
Odcep Resnik
Z HŠ 24
61
61
V
 
40.
JP2
692081
C 191050
Odcep Sv. Križ
Z HŠ 12
380
380
V
 
41.
JP2
692091
C 191070
Ribnik-Cer.-Kov.
Z HŠ 64
422
422
V
 
42.
JP2
692101
C 191070
Drnovšek-Koželj
Z HŠ 23 
539
539
V
 
43.
JP2
692102
O 191071
Stolovnik pod Stražo-Tovornik
Z HŠ 30
169
169
V
 
44.
JP2
692103
O 191071
Stolovnik 36
Z HŠ 36
181
181
V
 
45.
JP2
692104
O 191071
Stolovnik 37
Z HŠ 37
146
146
V
 
46.
JP2
692111
C 191060
Brac.-Drnovšek
C 191070
618
618
V
 
47.
JP2
692123
C 191060
Koren
Z HŠ 56
234
234
V
 
48.
JP2
692124
O 692122
Odcep Ban
Z HŠ 59
128
128
V
 
49.
JP2
692125
O 692122
Odcep Slonjšak
Z HŠ 29
154
154
V
 
50.
JP2
692126
O 692122
Odcep Ferlin
Z HŠ 58
152
152
V
 
51.
JP2
692127
O 692121
Stolovnik-odcep Omerzu
Z HŠ NH
107
107
V
 
52.
JP2
692131
C 191050
Mirt
Z HŠ 4
733
733
V
 
53.
JP2
692137
C 191050
Odcep Gabrič
Z vodohran
283
283
V
 
54.
JP2
692141
O 193241
Odcep Hictaler
Z HŠ 15
1.281
1.281
V
 
55.
JP2
692151
O 191051
Lokve
C 191070
1.142
1.142
V
 
56.
JP2
692162
O 691061
Raztez-Ban Samo
Z HŠ 2
273
273
V
 
57.
JP2
692171
C 191070
Odcep Ferlan
Z HŠ 19
396
396
V
 
58.
JP2
692181
O 692182
Odcep Romih
Z HŠ 13
449
449
V
 
59.
JP2
692182
C 191070
Odcep Resnik
Z HŠ 15
161
161
V
 
60.
JP2
692191
C 191050
Lokve-Zakšek
Z HŠ 2
400
400
V
 
61.
JP2
692205
O 692201
Odcep Šolen
Z HŠ 75
578
578
V
 
62.
JP2
692206
O 692201
Odcep Škrbinek
Z HŠ 18
431
431
V
 
63.
JP2
692207
O 692201
Odcep Ferlin
Z HŠ 16
515
515
V
 
64.
JP2
692208
O 692201
Odcep Klenovšek
Z HŠ 30
797
797
V
 
65.
JP2
692209
O 692204
Odcep Požeg
Z HŠ 89
324
324
V
 
66.
JP2
692211
C R3 679
Odcep Hriberšek
Z HŠ 8
568
568
V
 
67.
JP2
692232
O 691761
Odcep Pleterski
Z HŠ 13
146
146
V
 
68.
JP2
692241
O 692231
Koš. Vrh-Hrib.
Z HŠ 48
1.012
1.012
V
 
69.
JP2
692251
C 191290
Odcep Kukovičič
Z HŠ 78
606
606
V
 
70.
JP2
692252
O 191291
Odcep Bratov Zorko
Z HŠ 47
262
262
V
 
71.
JP2
692261
C 191290
Odcep Senica
Z HŠ 67
429
429
V
 
72.
JP2
692281
C 191290
Odcep Moškon
Z HŠ 61
282
282
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Dolenja vas
 
 
12.986
 
73.
JP1
692301
O 692321
Zakš.-Liben.-Prib.-Zor.
O 692321
1.929
1.929
V
 
74.
JP1
692321
C R1 220
St. G.-lov.dom na Libni
Z HŠ 1
2.790
2.790
V
 
75.
JP1
692326
C 692300
Libna-sp.rezervoar
Z HŠ NH
104
104
V
 
76.
JP1
692327
O 692321
Špiler-Turšek
Z HŠ 13a
292
292
V
 
77.
JP1
692331
C R1 220
Stari Grad-Marof
Z HŠ 46
761
761
V
 
78.
JP1
692341
C R1 220
Odcep Gradišek
Z HŠ 26
165
165
V
 
79.
JP1
692342
C R1 220
Naselje Stari Grad
Z HŠ 26
95
95
V
 
80.
JP1
692361
C R1 220
Vaško središče-Črna Mlaka
Z HŠ NH
821
821
V
 
81.
JP1
692381
C R1 220
Pesje-naselje
C 024680
1.034
1.034
V
 
82.
JP1
692382
O 692381
Pesje-Odcep
C 526420
467
467
V
 
83.
JP1
692401
O 024681
Pesje-Libna(žel. post.)
C 191110
536
536
V
 
84.
JP2
692302
O 692301
Tomše-Slavnik
O 692301
660
660
V
 
85.
JP2
692303
O 692301
Odcep Starc
Z HŠ 47a
198
198
V
 
86.
JP2
692325
O 692321
Odcep Umek, Sotelšek
Z HŠ 25a
240
240
V
 
87.
JP2
692329
O 692301
Odcep Krošelj
Z HŠ 11b
404
404
V
 
88.
JP2
692332
O 692331
Stari Grad-Zupančič
Z HŠ 23
144
144
V
 
89.
JP2
692351
C R1 220
Odcep Novak-Jordan
Z HŠ 80a
100
100
V
 
90.
JP2
692371
C R1 220
Dol.vas-Knez-Volčanjšek
Z razcep
92
92
V
 
91.
JP2
692372
C R1 220
Odcep
Z HŠ 146
151
151
V
 
92.
JP2
692383
O 692381
Pesje-povezava
O 692381
169
169
V
 
93.
JP2
692391
C 024680
Potok Močnik
Z HŠ 20
779
779
V
 
94.
JP2
692392
O 692391
Odcep Krošelj
Z HŠ 19
291
291
V
 
95.
JP2
692402
C R1 220
Libna-Tršelic
C 191110
269
269
V
 
96.
JP2
692501
O 192332
Pot na Libno
Z HŠ 1a
495
495
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Gora
 
 
13.329
 
97.
JP1
694831
C 191190
Ravne njive-Senožete-O.
Z HŠ 4
1.236
1.236
V
 
98.
JP1
694841
C 191170
G-G (obvoznica)
C 191190
148
148
V
 
99.
JP1
694871
C 191170
Osredek
Z HŠ 2
949
949
V
 
100.
JP1
694904
O 694901
Gora-Čretež-Trška gora
O 692471
1.856
1.197
V
Mesto Krško 659
101.
JP1
694911
C 191190
Dunaj
Z HŠ 11
1.127
1.127
V
 
102.
JP1
694912
O 694911
Gora-Straža-Strmo Rebro
Z HŠ 3
1.921
1.921
V
 
103.
JP1
694931
C 191190
Cesta-Gunte
Z HŠ 11
872
872
V
 
104.
JP2
694811
C 191180
Spodnje Dule-Pavlin
Z HŠ 8
222
222
V
 
105.
JP2
694821
C 191180
Spodnje Dule-Krpeličnik
Z HŠ 12
224
224
V
 
106.
JP2
694823
C 191180
Sp. Dule-Krpeličnik
Z HŠ NH
478
478
V
 
107.
JP2
694824
C 191180
Odcep Bogolin
Z HŠ 13
119
119
V
 
108.
JP2
694825
C 191180
Odcep skakalnica
Z skakal
426
426
V
 
109.
JP2
694851
C 191190
Odcep Rostohar
Z HŠ 4a
481
481
V
 
110.
JP2
694852
O 694851
Odcep Levičar
Z HŠ 22
174
174
V
 
111.
JP2
694853
O 694851
Rostohar-Odcep
C 191170
346
346
V
 
112.
JP2
694854
O 694851
Ravne njive-Golek
Z HŠ NH
407
407
V
 
113.
JP2
694861
C 191170
Golek-Volovnik
O 693801
1.735
261
V
Leskovec pri Krškem 1.474
114.
JP2
694874
C 191170
Golek-Merhar
C 191170
114
114
V
 
115.
JP2
694881
C 191190
Ravne Njive-Vel. Rt
Z HŠ NH
518
518
V
 
116.
JP2
694891
C 191190
Gora-Artiče
Z HŠ 25
360
360
V
 
117.
JP2
694901
C 191190
Drgace
Z HŠ 12
839
839
V
 
118.
JP2
694902
O 694901
Čretež-Dulne
Z HŠ 26
274
274
V
 
119.
JP2
694905
O 694901
Gora-Dulne
Z HŠ NH
118
118
V
 
120.
JP2
694914
O 694911
Dunaj-Pavlin
Z HŠ 4
350
350
V
 
121.
JP2
694921
C 191190
Gora-cerkev
C 191190
168
168
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Koprivnica
 
 
27.258
 
122.
JP1
691601
C R2 422
Koprivnica-Odcep Hictaler
Z HŠ 26
2.511
2.511
V
 
123.
JP1
691611
O 191052
Klakočar-Medvešek-Bračun
O 691631
1.520
1.520
V
 
124.
JP1
691621
O 191052
Vel. Kam.-Mrc. Sel.-Zav
Z HŠ 70
2.972
2.972
V
 
125.
JP1
691631
O 691621
Vel. Kam.-Klav.-Gor.-Resnik
O 691621
3.213
3.213
V
 
126.
JP1
691701
C R2 422
Verstovšek-Mirt
Z HŠ 35
2.127
2.127
V
 
127.
JP1
691711
C R2 422
Kopr.-Gmajna-Koren-Bogo
O 691712
853
853
V
 
128.
JP1
691712
C R2 422
Avt. post.-Bogovič-Bogo
Z HŠ 35
461
461
V
 
129.
JP1
691721
C R2 422
Kladje-Handeja
Z HŠ 22
1.362
1.362
V
 
130.
JP1
691722
C R2 422
Koprivnica-Kladje
O 691721
465
465
V
 
131.
JP1
691731
C 191280
Leskovce-Žvar
Z HŠ 21
429
429
V
 
132.
JP1
691741
C 191050
Veliki Kamen-Creta
Z HŠ 45
1.057
1.057
V
 
133.
JP1
691751
C R2 422
Koprivnica-Jerič Dol-Gr
C 191060
4.174
2.393
V
Brestanica 1.781
134.
JP2
691603
O 191052
Prevole-Starc
O 691601
668
668
V
 
135.
JP2
691604
O 691601
Prev.-Kost.-Kun.-V.
Z HŠ 25
541
541
V
 
136.
JP2
691605
O 691241
Odcep cerkev-pokopališče
Z vežica
178
178
V
 
137.
JP2
691606
O 691241
Odcep Kostevc
Z HŠ 3
73
73
V
 
138.
JP2
691622
O 691621
Mrčna sela-Macur
Z HŠ 8
204
204
V
 
139.
JP2
691623
O 691621
Mrčna sela-Jazbec
Z HŠ 9
319
319
V
 
140.
JP2
691624
O 691621
Mrčna sela-Cerjak
Z HŠ 11
340
340
V
 
141.
JP2
691625
O 691621
Odcep Umek
Z HŠ 68
270
270
V
 
142.
JP2
691627
O 691621
Mrčna sela-Drenovec
Z HŠ 51
201
201
V
 
143.
JP2
691632
O 691611
Klavžar-Toplice
Z HŠ 35
786
786
V
 
144.
JP2
691633
O 691631
Odcep Pirš
Z HŠ 53
139
139
V
 
145.
JP2
691634
O 691632
Odcep Možek
Z Hš 31a
229
229
V
 
146.
JP2
691651
C R2 422
Polšak-Zrimšek
Z HŠ 3a
216
216
V
 
147.
JP2
691661
C R2 422
Grmšek-Božičnik-Devce
Z HŠ NH
27
27
V
 
148.
JP2
691671
C R2 422
Vel. Kamen-Sv. Martin
Z HŠ 14
97
97
V
 
149.
JP2
691681
C R2 422
Poznic-Rebuda-Radej
C R2 422
878
878
V
 
150.
JP2
691682
C R2 422
Vel. Kamen-gost.-Božičn
Z HŠ 69
234
234
V
 
151.
JP2
691691
C R2 422
Odcep Bračun
Z HŠ NH
113
113
V
 
152.
JP2
691702
O 691701
Božičnik-Rupert
Z HŠ 44
311
311
V
 
153.
JP2
691703
C R2 422
Odcep Poznič-Koren-Mirt
Z HŠ 66
52
52
V
 
154.
JP2
691704
O 691701
Odcep Krevelj
Z odc.41
46
46
V
 
155.
JP2
691713
O 691712
Šikovec-Mešiček
Z HŠ NH
440
440
V
 
156.
JP2
691732
C 191280
Leskovce-Kadivnik
Z HŠ 29
647
647
V
 
157.
JP2
691733
O 691731
Veliki Dol-odcep Bogolin
Z HŠ 24
197
197
V
 
158.
JP2
691742
O 691741
Bogovič-Kozole
Z HŠ 64
390
390
V
 
159.
JP2
691743
O 691741
Čreta-Umek
Z HŠ 54
299
299
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Krško polje
 
 
7.223
 
160.
JP1
692771
O 692792
Drn.-LC 191121
O 191121
341
341
V
 
161.
JP1
692772
O 191131
Odcep Resnik-Gorenc
Z HŠ 5
150
150
V
 
162.
JP1
692773
O 191121
Odcep Drobnič-Šribar
Z HŠ 32
170
170
V
 
163.
JP1
692792
O 191131
Groblje
C 191130
676
676
V
 
164.
JP1
692811
C 024030
Oblak-Račič
Z HŠ 59
200
200
V
 
165.
JP1
692821
C 024030
Mrtvice-ulice
C 024030
623
623
V
 
166.
JP1
692831
C 024030
Mrtvice-Vihre
Z HŠ 37
129
129
V
 
167.
JP1
692841
O 692843
Vihre-vas do Save
Z HŠ 31b
101
101
V
 
168.
JP1
692843
C 024030
Vihre-naselje I
C 024030
695
695
V
 
169.
JP1
692844
O 692843
Vihre-naselje II
C 024030
194
194
V
 
170.
JP1
692852
O 692843
Vihre-Odcep desno
Z HŠ 19a
82
82
V
 
171.
JP1
692872
O 692873
Drnovo-Brege-Odcep2
O 692873
233
233
V
 
172.
JP1
692873
O 191131
Brege-Drnovo
O 024033
571
571
V
 
173.
JP1
693814
C G1 5
Agrokombinat
Z HŠ145a
313
313
V
 
174.
JP2
692781
C 191130
Odcep Romi
Z HŠ 90
427
427
V
 
175.
JP2
692783
O 692781
Mežič-Bizjak
Z HŠ NH
128
128
V
 
176.
JP2
692784
C 191130
Drnovo-Lesk. pešpot I
C G1 5
1.111
1.111
B
 
177.
JP2
692803
C 024030
Brege-kol. Pot
O 969402
326
326
V
 
178.
JP2
692822
O 692821
Mrtvice-Podornice-Širok-pov.
O 692821
231
231
V
 
179.
JP2
692823
O 024032
Arh-Štefančič
Z HŠ 68
120
120
V
 
180.
JP2
692824
O 024032
Jurman
Z HŠ NH
111
111
V
 
181.
JP2
692846
O 024032
Vihre cerkev
Z cerkev
133
133
V
 
182.
JP2
692875
O 024033
Belovar
Z p888/3
158
158
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Leskovec pri Krškem
 
 
25.164
 
183.
JP1
693801
C 191150
Leskovec-Volovnik
Z HŠ 6
1.925
1.925
V
 
184.
JP1
693802
O 693801
Leskovec-Loke
Z HŠ NH
1.213
1.213
V
 
185.
JP1
693811
C G1 5
Žadovinek-reka Sava
Z odc.20
877
877
V
 
186.
JP1
693821
O 693832
Les.-Veniše-Vel. vas
C 191140
1.655
1.655
V
 
187.
JP1
693822
O 693823
Veniše-levi Odcep
Z HŠ 54
434
434
V
 
188.
JP1
693823
O 693832
Veniše-desni Odcep
O 693995
530
530
V
 
189.
JP1
693824
O 693821
kapelica-Gorenja vas
Z HŠ 24
223
223
V
 
190.
JP1
693825
O 693821
Zajčki-Gmajna
C 193580
1.969
1.969
V
 
191.
JP1
693826
O 693821
Žužemberk-Tičnica
Z HŠ 9
591
591
V
 
192.
JP1
693827
O 693826
Žužemberk-Gorenja vas
O 693828
360
360
V
 
193.
JP1
693828
O 693821
Gorenja vas
Z HŠ 12
315
315
V
 
194.
JP1
693861
O 191311
Vel. vas-Sv. Martin
Z HŠ 59
403
403
V
 
195.
JP1
693882
O 693881
Brez. gora-Nemš. gora
C 191170
1.378
831
V
Senuše 547
196.
JP1
693891
C G1 5
G1-5-Črnile
C 192820
347
347
V
 
197.
JP1
693893
O 192871
Ulica Staneta Žagarja
C 193290
89
89
V
 
198.
JP1
693894
C 193290
Vejer
Z HŠ 1
171
171
V
 
199.
JP1
693895
O 693894
Vejer
Z HŠ NH
86
86
V
 
200.
JP1
693896
C 193290
Grajska pot
Z HŠ 14
277
277
V
 
201.
JP1
693897
C 193290
Grebenčeva cesta
Z HŠ 5a
50
50
V
 
202.
JP1
693898
C 193290
Odcep Kozole
Z HŠ 56c
205
205
V
 
203.
JP1
693901
C 191150
Odcep Čepin
Z Hš 59a
29
29
V
 
204.
JP1
693902
C 191150
Odcep Žokalj
Z HŠ 58a
63
63
V
 
205.
JP1
693903
C 191150
Odcep Perc
Z HŠ 41a
48
48
V
 
206.
JP1
693904
C 191150
Odcep Marjetič
Z HŠ 43a
51
51
V
 
207.
JP1
693905
O 192891
Vrtnarska pot 2
Z HŠ 4a
41
41
V
 
208.
JP1
693906
O 192891
Vrtnarska pot 2
Z HŠ 6a
17
17
V
 
209.
JP1
693907
O 192721
Cesta ob Gaju 2
Z HŠ 2
66
66
V
 
210.
JP1
693908
C 191150
Odcep Pirc
Z HŠ 17
42
42
V
 
211.
JP1
693911
C 191150
Brezje-Selce-Volovnik
Z HŠ 10
791
791
V
 
212.
JP1
693913
O 693911
Odcep Kerin
Z HŠ 14
315
315
V
 
213.
JP1
693981
C 191150
Brezje-Libelj
C 191190
2.277
1.689
V
Senuše 588
214.
JP1
693991
O 024035
Pekarska pot
Z HŠ 6
71
71
V
 
215.
JP1
693992
O 024035
Gasilski dom
Z g.dom
34
34
V
 
216.
JP1
693993
C 193570
Gasilska pot
Z HŠ 3
64
64
V
 
217.
JP1
693994
O 193571
Wolfova ulica
Z HŠ 22b
85
85
V
 
218.
JP1
693995
C 193570
Pod Goro
O 693832
705
705
V
 
219.
JP2
692785
C G1 5
Drnovo-Lesk. pešpot II
C G1 5
787
787
B
 
220.
JP2
693803
C 191170
Odcep Vesel
Z HŠ 8
99
99
V
 
221.
JP2
693804
C 191170
Odcep Tršljavec 1
Z HŠ NH
551
551
V
 
222.
JP2
693805
O 693804
Odcep Tršljavec 2
C 191170
171
171
V
 
223.
JP2
693813
O 693811
Žadovinek
Z HŠ 13
82
82
V
 
224.
JP2
693829
O 191141
Gorenja vas 2
O 693821
238
238
V
 
225.
JP2
693831
C 191140
Veniše 1
O 693821
241
241
V
 
226.
JP2
693832
C 191140
Veniše 2
O 693821
210
210
V
 
227.
JP2
693841
C G1 5
Beli Breg-Veniše 1
C 191140
761
761
V
 
228.
JP2
693842
C G1 5
Beli Breg-Veniše 2
C 191140
636
636
V
 
229.
JP2
693871
C 191170
Ivandol-Kobile
C 191190
857
857
V
 
230.
JP2
693872
O 693871
Kobile HŠ 6
Z HŠ 6
128
128
V
 
231.
JP2
693873
O 693871
Kobile HŠ 2
Z HŠ 2
128
128
V
 
232.
JP2
693874
O 693871
Odcep Zorič
Z HŠ 6
154
154
V
 
233.
JP2
693884
C 191170
Ivandol-Hrib
C 191170
850
850
V
 
234.
JP2
693892
C 191150
Odcep Anke Salmič- Sv. Ana
Z cerkev
320
320
V
 
235.
JP2
693912
C 191310
Ulica Velika vas
Z HŠ 45a
104
104
V
 
236.
JP2
693982
O 693981
Odcep Libelj
O 693981
391
391
V
 
237.
JP2
694861
C 191170
Golek-Volovnik
O 693801
1.735
1.474
V
Gora 261
238.
JP2
694862
O 694861
Volovnik 2
Z HŠ 7a
179
179
V
 
239.
JP2
694941
O 693825
Odcep Žarn Marko
Z HŠ 19
141
141
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS mesta Krško
 
 
32.325
 
240.
JP1
691882
O 691881
Anovec-Loke
C 191080
2.657
1.114
V
Zdole 1.553
241.
JP1
692471
C G1 5
Narpelj-Trška gora-Narp
O 692471
3.991
3.991
V
 
242.
JP1
692472
O 692471
Trška gora-Glog.-Cener
Z HŠ 16a
477
477
V
 
243.
JP1
692474
O 692471
Narpelj-Trška gora
O 692471
642
642
V
 
244.
JP1
692475
O 692471
Narpelj-Žigante
Z HŠ 62
109
109
V
 
245.
JP1
692476
O 692471
Narpelj-ulice-1
Z HŠ 67
252
252
V
 
246.
JP1
692478
O 692476
Narpelj-ulice-2
Z HŠ 55
90
90
V
 
247.
JP1
692479
O 692476
Narpelj-Draganc
O 691471
223
223
V
 
248.
JP1
692483
O 192051
CKŽ
C G1 5
59
59
V
 
249.
JP1
692484
O 692471
Gubenšek-Cener-Kučič
Z HŠ 15
154
154
V
 
250.
JP1
692485
O 692484
Kučič-Jerič
Z HŠ 12a
113
113
V
 
251.
JP1
692486
O 692471
Trška Gora-Bošnar
O 692471
371
371
V
 
252.
JP1
692487
O 692471
Odcep Bračun
Z HŠ 32
98
98
V
 
253.
JP1
692502
C R1 220
Pot na Libno I
Z HŠ 3
377
377
V
 
254.
JP1
692512
C 191080
Odcep Sremiška
Z HŠ 13
88
88
V
 
255.
JP1
692526
C 192210
Partizanska c. 6b
Z HŠ 6b
45
45
V
 
256.
JP1
692531
O 691881
Kremen-vas
Z HŠ 19d
491
491
V
 
257.
JP1
692562
C 191090
C 4. jul.-Bogovič
Z HŠ 1b
274
274
V
 
258.
JP1
692571
O 191091
Odcep Soteljsko
Z HŠ 18
668
668
V
 
259.
JP1
692582
C G1 5
Spodnje Pijavško-Odcep
Z HŠ 7
263
263
V
 
260.
JP1
692591
C G1 5
Sred. Pijavško
Z HŠ 9
51
51
V
 
261.
JP1
692592
C 191180
Srednje Pijavško-Odcep1
Z HŠ 6
124
124
V
 
262.
JP1
692601
C G1 5
Gor. Pij.-Odcep 4
Z HŠ 9
290
290
V
 
263.
JP1
692602
O 691601
Gor.Pij.-Odcep 3
Z HŠ 17
98
98
V
 
264.
JP1
692603
O 694511
Gor. Pij.-Odcep 2
Z HŠ 26
181
181
V
 
265.
JP1
692604
O 694511
Gor.Pijavško-Odcep1
Z HŠ 24
110
110
V
 
266.
JP1
692631
C 191080
Bučerca-Pon.-Anže
C 191060
2.304
2.304
V
 
267.
JP1
692641
C 191180
Koritno-Bučerca
C 191080
2.215
2.215
V
 
268.
JP1
692643
C 192680
Odcep Založnik-Šterk
Z HŠ 5
46
46
V
 
269.
JP1
692653
C 191150
Gubčeva ulica
Z HŠ 5
40
40
V
 
270.
JP1
692654
O 192134
Humekova ulica
Z HŠ 4
33
33
V
 
271.
JP1
694511
C G1 5
Gor.Pijavško-Creš.-Vel.
C 191150
4.309
1.104
V
Veliki Trn 3.205
272.
JP1
694904
O 694901
Gora-Čretež-Trška gora
O 692471
1.856
659
V
Gora 1.197
273.
JP2
691783
C R3 677
Odcep Potoče-Damjanovič
Z HŠ 32
802
498
V
Zdole 304
274.
JP2
692473
O 692471
Trška gora-lovski dom
Z HŠ 21
332
332
V
 
275.
JP2
692477
O 692471
Narpelj-Odcep Lavrinšek
Z HŠ 48
237
237
V
 
276.
JP2
692481
O 193221
Bohoričeva-Žvika
Z HŠ 70
540
540
V
 
277.
JP2
692482
O 692481
Bohoričeva-Sv. Roz.-Levičar
O 692741
607
607
V
 
278.
JP2
692488
O 692471
Odcep Valentinc
Z HŠ 23c
82
82
V
279.
JP2
692493
O 191113
Odcep Surovina
Z HŠ134a
463
463
V
 
280.
JP2
692511
C R3 677
Ribnik-Polanc
Z HŠ 39
213
213
V
 
281.
JP2
692521
C R3 677
Zdol.cesta-Mikolanc
Z HŠ 29c
388
388
V
 
282.
JP2
692523
O 691882
Odcep Dular
Z HŠ 24
121
121
V
 
283.
JP2
692524
O 192351
Partizanska-ribnik
C R3 677
1.086
1.086
V
 
284.
JP2
692525
O 691882
Odcep Pajtler
Z HŠ 22
166
166
V
 
285.
JP2
692532
O 692531
Odcep Planinc
Z HŠ 18a
203
203
V
 
286.
JP2
692541
C 191080
Odcep Kolar
Z HŠ 17
181
181
V
 
287.
JP2
692542
C 191080
Odcep Škoberne
Z HŠ 58
307
307
V
 
288.
JP2
692543
C 191080
Odcep Pleterski
Z HŠ 15
323
323
V
 
289.
JP2
692544
C 191080
Odcep Košenina
Z HŠ 55
363
363
V
 
290.
JP2
692545
C 191080
Odcep Klakočar
Z HŠ 26
158
158
V
 
291.
JP2
692546
O 191081
Kremen-odcep Vevar
Z HŠ 10a
105
105
V
 
292.
JP2
692547
O 692541
Odcep Sv. Primož
Z cerkev
245
245
V
 
293.
JP2
692551
C 191080
Sremiška -Preskar
Z HŠ 53a
274
274
V
 
294.
JP2
692552
C 191080
Sremiška-Pogačar
Z HŠ NH
462
462
V
 
295.
JP2
692553
C 191080
Sremiška-Grmada
Z HŠ 45
416
416
V
 
296.
JP2
692555
C 191080
Sremič-Andrejaš-Jankovič
Z HŠ 25
551
551
V
 
297.
JP2
692556
C 191080
Sremiška-Tri Lučke-Kunej
Z HŠ 22
525
525
V
 
298.
JP2
692557
C 191080
Srem.-Ban
Z HŠ 20
570
570
V
 
299.
JP2
692558
C 191080
Srem.-Kunej
Z HŠ 2
429
429
V
 
300.
JP2
692559
C 191080
Srem.-Geršak-Šerajč
Z HŠ 20a
185
185
V
 
301.
JP2
692561
O 191081
Sremiška-Vonta
Z HŠ 15
66
66
V
 
302.
JP2
692563
C 191090
Odcep Laci
Z HŠ 6
231
231
V
 
303.
JP2
692564
O 692556
Odcep Benje
Z HŠ 21
304
304
V
 
304.
JP2
692572
O 692571
Sotel-Kuzmanovič-Sremič
C 191080
1.046
1.046
V
 
305.
JP2
692611
O 191081
Sremič-Sv. Mohor
Z cerkev
1.049
1.049
V
 
306.
JP2
692612
O 692611
Sv.Mohor-Jankovič
Z HŠ 31
118
118
V
 
307.
JP2
692621
C 191080
Odcep Fornazarič
Z HŠ 16a
324
324
V
 
308.
JP2
692632
O 692631
Bučerca-odcep Bromše
Z HŠ 13a
243
243
V
 
309.
JP2
692633
O 692631
Odcep Šolar
Z HŠ NH
60
60
V
 
310.
JP2
692642
O 692641
Koritno-Lopatno
Z HŠ 28
326
326
V
 
311.
JP2
692651
O 692652
Šonc
Z Kostak
738
738
P
 
312.
JP2
692652
O 692471
Trška Gora-odcep Puntar
C 191170
507
507
V
 
313.
JP2
694951
C R3 677
Odcep Uršič
Z igrišče
129
129
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Podbočje
 
 
37.611
 
314.
JP1
693351
O 693231
Jab.-Zav.-St.grad-Žab.
C 191240
1.123
1.123
V
1.006 Kost. na Krki [0-1006]
315.
JP1
693361
C R3 671
Mladje-Gradnje
Z HŠ 7a
1.487
1.487
V
 
316.
JP1
693362
O 693361
Gradnje-Blatnik
Z HŠ 2
406
406
V
 
317.
JP1
693381
C R3 671
Mladje-Brlog-Hrastek-Šu
C 191210
4.256
4.256
V
 
318.
JP1
693391
O 693381
Šutna-Škorc-Brezovica
O 693401
1.799
1.799
V
 
319.
JP1
693401
C R3 671
Šutna-Grad.-Škvorc-Brezovica
C 191220
3.176
3.176
V
 
320.
JP1
693411
C 191210
Jarek-Brezovica
O 693401
1.582
1.582
V
 
321.
JP1
693421
C R3 671
Gradec
Z HŠ 5
325
325
V
 
322.
JP1
693422
C R3 671
Gradec-rezervoar
Z rezerv
447
447
V
 
323.
JP1
693431
O 024071
Gadova peč-m. Br.-Prem.
Z HŠ 3
1.749
1.749
V
529 Brežice [0-529]
324.
JP1
693441
O 191201
Dobrava-Pristava
Z Krka
747
747
V
 
325.
JP1
693451
C 191210
Šutna-G. Šutna
C 191200
212
212
V
 
326.
JP1
693471
C R3 671
Podbočje-Mlinščica-Kocev
Z HŠ 71
875
875
V
 
327.
JP1
693481
C R3 671
Ob cerkvi
O 693471
109
109
V
 
328.
JP1
693532
C R2 419
Veliko Mraševo-vas
Z HŠ NH
1.017
1.017
V
 
329.
JP1
693572
O 693571
Malo Mraševo
Z HŠ 32
395
395
V
 
330.
JP1
693581
C R3 673
Naklo
C R3 673
531
531
V
 
331.
JP1
693592
C R3 673
Kalce
O 693591
121
121
V
 
332.
JP1
693593
C R3 673
Kalce 2, vas
O 693591
151
151
V
 
333.
JP1
693594
C R3 673
Kalce 3, vas
O 693591
189
189
V
 
334.
JP1
693602
C R3 671
Planinska c-Dol
Z HŠ NH
1.203
1.203
V
 
335.
JP1
693611
C 024060
Bušeča vas-Znanovce
C 191200
404
404
V
1.272 Brežice [0-1272]
336.
JP2
693363
C R3 671
Vinjar
Z Jarek
1.056
1.056
V
 
337.
JP2
693364
C R3 671
Frluga-Prušnja vas
C R3 671
338
338
V
 
338.
JP2
693365
O 693431
Planina-Glavica-Premago
M Hrv
1.604
1.604
V
 
339.
JP2
693366
O 191211
Trebelnik-Završe
Z HŠ NH
599
599
V
 
340.
JP2
693367
C R3 671
Mladje-L.D.-Lebica
Z HŠ NH
493
493
V
 
341.
JP2
693412
O 693411
Na vrh
Z HŠ NH
453
453
V
 
342.
JP2
693432
O 693431
Odcep Premagovci
Z HŠ 6
47
47
V
 
343.
JP2
693452
C R3 671
Odcep Kodrič
Z HŠ 2
294
294
V
 
344.
JP2
693461
O 191241
Podb.-Strgar-St.Grad
Z HŠ 4
315
315
V
 
345.
JP2
693491
O 191231
Žabjek-Zagrad
Z HŠ NH
440
440
V
 
346.
JP2
693492
O 693491
Žabjek-Štihe
Z HŠ NH
130
130
V
 
347.
JP2
693493
O 191241
Grašinsko-St.Grad
Z HŠ NH
979
979
V
 
348.
JP2
693494
O 191241
Odcep Grašinsko
O 693493
149
149
V
 
349.
JP2
693501
O 191231
Goričar-Slivje
Z HŠ NH
255
255
V
 
350.
JP2
693502
C 191230
Odcep Slivje
Z HŠ NH
179
179
V
 
351.
JP2
693503
O 191231
Selo-odcep z. h. št. 6
Z HŠ 6
436
436
V
 
352.
JP2
693511
C R3 671
Brod
Z HŠ 6
120
120
V
 
353.
JP2
693521
C R3 671
Brod-Jarkovič
Z HŠ 23
289
289
V
 
354.
JP2
693531
C R3 671
Brod-Vel. Mraševo
O 693532
2.354
2.354
V
 
355.
JP2
693533
O 693532
Veliko Mraševo-Gazice
C 524100
1.412
1.412
V
 
356.
JP2
693541
C R2 419
Veliko Mraševo-Globel
O 693771
710
710
V
 
357.
JP2
693571
C R3 673
Malo Mraševo-vas
O 693581
784
784
V
 
358.
JP2
693591
C R3 673
Kalce-vas
Z igrišče
714
714
V
 
359.
JP2
693601
O 693602
Odcep Dol
Z HŠ NH
695
695
V
 
360.
JP2
693612
C 191200
Odcep Znanovce
Z HŠ 13
232
232
V
 
361.
JP2
693613
C 191200
Dobrava-Kus
Z HŠ 23a
230
230
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Raka
 
 
57.486
 
362.
JP1
694001
C 191170
Planina-Bedenk
Z HŠ 22
1.138
1.138
V
 
363.
JP1
694051
C R3 672
Raka-Humek-Bedenk
Z HŠ NH
1.395
1.395
V
 
364.
JP1
694054
O 694051
Odcep Senica
C 191320
610
610
V
 
365.
JP1
694055
C R3 672
Bloki-šola
O 694051
328
328
V
 
366.
JP1
694057
O 694054
Odcep rezervoar
Z v.zaj.
328
328
V
 
367.
JP1
694058
O 694057
Senice
Z HŠ 91
126
126
V
 
368.
JP1
694073
C R3 672
Vas Cirje-Žabkar
Z HŠ 23a
671
671
V
 
369.
JP1
694081
C R3 672
Dolga Raka-Mikote-Zalok
C 191310
2.707
2.707
V
 
370.
JP1
694114
O 191311
Smednik-GD
C 191310
208
208
V
 
371.
JP1
694191
C R3 672
Smednik-Dol. vas
C 191300
868
868
V
 
372.
JP1
694201
C 191160
Dolenja vas-Podulce
C 191300
1.511
1.511
V
 
373.
JP1
694215
O 694216
Sv. Neža-Jelovšek
Z HŠ 9
426
426
V
 
374.
JP1
694216
O 694201
Podulce-Videm
O 694201
1.552
1.552
V
 
375.
JP1
694241
C 191160
Zabukovje-Raški Vrh
C 191160
710
710
V
655 Škocjan [710-1365]
376.
JP1
694242
C 191160
Brezje-Raški vrh-m.Sevn
Z HŠ 23
682
682
V
 
377.
JP1
694245
O 694242
Raški Vrh-grm-Vrtovšek
Z HŠ 5b
447
447
V
 
378.
JP1
694251
C 191160
Avtobusna postaja-Brezj
Z HŠ 23
1.009
1.009
V
 
379.
JP1
694271
C 191320
Straža-Ardro-Raka
O 191321
2.006
1.251
V
Senuše 755
380.
JP1
694272
C 191320
Krepsor-Lašce
O 694281
1.380
1.380
V
 
381.
JP1
694273
O 694271
Ardro-Pekel
O 694272
796
796
V
 
382.
JP1
694277
C 191320
Sovinek
C 191320
1.155
1.155
V
 
383.
JP1
694281
O 694582
Odcep črpališče
Z črpališče
283
283
V
 
384.
JP2
694002
O 694001
Odcep Šribar
Z HŠ 21
236
236
V
 
385.
JP2
694003
O 694001
Odcep Povhe
Z HŠ 15
159
159
V
 
386.
JP2
694011
O 694012
Jelenik-Žibert
O 694012
731
731
V
 
387.
JP2
694012
C R3 672
Jelenik-Jelenski vrh
C R3 672
1.455
1.455
V
 
388.
JP2
694013
O 694012
Odcep Vrankar
Z HŠ 8b
228
228
V
 
389.
JP2
694014
O 694012
Jelenik-Pavkovič
Z HŠ 6
288
288
V
 
390.
JP2
694021
C R3 672
Sv. Peter-Černe
Z HŠ 32
1.244
1.244
V
 
391.
JP2
694022
C R3 672
Koritnica-Janc
Z HŠ 6
189
189
V
 
392.
JP2
694023
C R3 672
Koritnica-Gorenc
Z HŠ 3
125
125
V
 
393.
JP2
694024
O 694021
Odcep Emeršič
Z HŠ 29
551
551
V
 
394.
JP2
694031
C R3 672
Podulce-Felicijan
C R3 672
488
488
V
 
395.
JP2
694041
C R3 672
Celinski hrib-Urško
Z HŠ 8
578
578
V
 
396.
JP2
694043
O 694012
Jelenik-Prah
Z HŠ 5
247
247
V
 
397.
JP2
694052
C R3 672
Celine-Mlaka
Z Mlaka
454
454
V
 
398.
JP2
694053
O 694051
Odcep-celinski hrib
Z HŠ 14
161
161
V
 
399.
JP2
694056
O 694054
Odcep Tratnik
Z HŠ 7a
154
154
V
 
400.
JP2
694059
O 694054
Senice-Novak-Bizjan
Z HŠ NH
156
156
V
 
401.
JP2
694061
C R3 672
Pokopališce-Kralj
Z HŠ 77
635
635
V
 
402.
JP2
694062
C R3 672
Fara-gost. Bon
O 694061
350
350
V
 
403.
JP2
694063
O 694062
Raka-Bon-Žabkar
Z HŠ 79d
140
140
V
 
404.
JP2
694071
C R3 672
Šolen-Narat
O 694216
953
953
V
 
405.
JP2
694072
C R3 672
Cirje-Krošelj-Češnovar
Z HŠ 10
422
422
V
 
406.
JP2
694074
O 694073
Cirje-Rihtar
Z HŠ 18
334
334
V
 
407.
JP2
694075
C R3 672
Cirje-Kostrevc
Z HŠ 17
287
287
V
 
408.
JP2
694076
C R3 672
Cirje- Božič-Zupančič
Z HŠ 13
185
185
V
 
409.
JP2
694077
O 191321
grad Raka
Z grad
758
758
V
 
410.
JP2
694082
C R3 672
Dolga Raka-Šterk
Z HŠ 16
812
812
V
 
411.
JP2
694083
C 191310
Kržišče-Mikote
O 694081
1.025
1.025
V
 
412.
JP2
694084
O 694081
Mikote-Skinder-Hruševar
O 694083
724
724
V
 
413.
JP2
694085
C R3 672
Dolga Raka-Palma
Z HŠ 2b
100
100
V
 
414.
JP2
694091
C R3 672
Dolga Raka-Pristava
Z HŠ 5
681
681
V
 
415.
JP2
694093
C 191300
Odcep Tomažin
Z HŠ 36
133
133
V
 
416.
JP2
694094
C 191300
Salmič-Salobir
Z HŠ 33
193
193
V
 
417.
JP2
694101
C R3 672
Podlipa-Dobrava
C R3 672
1.012
1.012
V
 
418.
JP2
694102
O 694101
Dobrava-most
O 694193
196
196
V
 
419.
JP2
694111
C R3 672
Podlipa-Goli Vrh
Z HŠ 17
231
231
V
 
420.
JP2
694112
C 191310
Kržišče-Goli Vrh
Z HŠ 4
553
553
V
 
421.
JP2
694113
O 694112
Kržišče-Bajc
Z HŠ 1
96
96
V
 
422.
JP2
694121
C R3 672
Gmajna-Križišče
C 191310
1.054
1.054
V
 
423.
JP2
694131
C R3 672
Gmajna-Ravno-Zrno
Z HŠ 6
1.184
1.184
V
 
424.
JP2
694132
C 191310
Križišče-Zrno
O 694131
611
611
V
 
425.
JP2
694133
O 694131
Ravno-Mali Koren
Z HŠ 6
711
711
V
 
426.
JP2
694134
C R3 672
Odcep Duh
Z HŠ 10
333
333
V
 
427.
JP2
694135
C R3 672
Ravno-Janškovec
Z HŠ 22
239
239
V
 
428.
JP2
694136
C R3 672
Odcep Žabkar
Z HŠ 14
77
77
V
 
429.
JP2
694141
C 191310
Kržišče-Lovski dom
Z HŠ 16
340
340
V
 
430.
JP2
694142
C 191310
Kržišče-Kerin
Z HŠ 15
327
327
V
 
431.
JP2
694143
O 191311
Lisec
Z p.pot
482
482
V
 
432.
JP2
694151
C 191310
Zaloke-Grozina
Z HŠ 12
347
347
V
 
433.
JP2
694161
C 191300
Gmajna-Pralnica
Z HŠ 19a
211
211
V
 
434.
JP2
694172
O 191301
odcep Loknar
Z HŠ 31a
386
386
V
 
435.
JP2
694181
C 191300
Gmajna
O 694184
1.085
1.085
V
 
436.
JP2
694182
O 694183
Jordan- krožna
O 694183
415
415
V
 
437.
JP2
694183
O 694181
Odcep Gmajna
O 191301
425
425
V
 
438.
JP2
694184
O 694181
Jordan-podvoz
C 191300
491
491
V
 
439.
JP2
694192
O 694191
Odcep Dimc
Z HŠ 4
316
316
V
 
440.
JP2
694193
O 694191
Dobrava-Vrh pri Površju
O 694216
1.416
1.416
V
 
441.
JP2
694202
O 694201
Kralj-Metelko
Z HŠ 2
464
464
V
 
442.
JP2
694203
C 191300
Površje-Račno
O 694202
469
469
V
 
443.
JP2
694204
C 191300
Dol.vas-Luzar
O 694201
464
464
V
 
444.
JP2
694205
C 191300
Dolenja vas-Bračun
Z HŠ 21
454
454
V
 
445.
JP2
694207
O 694201
odcep Metelko
Z HŠ 13
166
166
V
 
446.
JP2
694211
C 191160
Podulce (stara cesta)
C 191160
571
571
V
 
447.
JP2
694212
C 191160
Podulce-Gabrič-Rozman
O 694221
744
744
V
 
448.
JP2
694213
O 694212
Podulce-Popovič
Z HŠ 16
224
224
V
 
449.
JP2
694214
C 191160
Podulce-Šuntajz
Z HŠ 23
403
403
V
 
450.
JP2
694217
O 191161
Podulce-Podvrh
Z HŠ NH
525
525
V
 
451.
JP2
694221
C R3 672
Vinji vrh
C R3 672
925
925
V
 
452.
JP2
694222
O 694231
V. zajetje Vinji vrh
Z v.zaj.
415
415
V
 
453.
JP2
694231
C R3 672
Kiler-Kužnik
O 694051
310
310
V
 
454.
JP2
694232
O 694051
Senice 2
O 694051
199
199
V
 
455.
JP2
694243
C 191160
Brezje-Dovjak
Z HŠ 9
193
193
V
 
456.
JP2
694244
O 694241
Zabukovje-Grobelnik
Z HŠ 16
329
329
V
 
457.
JP2
694261
O 694273
Ardro-Kerin
Z HŠ 24
52
52
V
 
458.
JP2
694274
O 694271
Ardro-Sel
O 694271
359
359
V
 
459.
JP2
694275
C 191320
Jelšina-Ardro
O 694271
1.253
1.253
V
 
460.
JP2
694276
C 191320
Štoke-Ardro
O 694271
175
175
V
 
461.
JP2
694278
C 191320
Sela-Šiško
Z HŠ 24
588
588
V
 
462.
JP2
694279
C 191320
Jelšina-Zupančič
Z HŠ 28
367
367
V
 
463.
JP2
694301
C 191320
Odcep Šerbec
Z HŠ 13
163
163
V
 
464.
JP2
694137
O 694131
Odcep Vrček
Z HŠ 15a
236
236
V
 
465.
JP2
694223
O 694052
Pinterič
Z HŠ 86b
63
63
V
 
466.
JP2
694224
O 694052
Hostar
Z HŠ 86c
80
80
V
 
 
 
 
KS Rožno-Presladol
 
 
21.053
 
467.
JP1
691021
O 191011
Kališavec-Trate
O 691514
1.674
1.674
V
 
468.
JP1
691111
C 191010
Brezje pri Dov.-Preslad
O 191101
2.004
1.007
V
Senovo 997
469.
JP1
691501
C R3 679
Kan.-Kranj.-m.Sevn.
C 872560
1.086
1.086
V
 
470.
JP1
691511
C R3 679
Rož.-Resa
Z HŠ 4
1.977
1.977
V
 
471.
JP1
691514
C 191100
Srebotno-Ravne-Trate
O 191021
1.347
1.347
V
 
472.
JP1
691521
C 191100
Sedlo-Presladol
Z HŠ 23 
878
878
V
 
473.
JP1
691522
O 691521
Odcep Kozmus I
Z razcep
233
233
V
 
474.
JP1
691561
C R3 679
Rožno-Hruševje
Z HŠ 16
775
775
V
 
475.
JP1
691571
C R3 679
Rožno-Peč- Bobnič
C R3 679
2.439
2.439
V
 
476.
JP1
691581
O 691111
GorenjeVeliko-pov.Brezj
Z HŠ 36
286
286
V
 
477.
JP1
692201
O 691571
Brestanica-Dol. Les.
C 191290
3.723
918
V
Brestanica 2.805
478.
JP1
692271
C 191290
Košeni Vrh-Brezje pri D
C 191100
850
850
V
 
479.
JP2
691022
O 691021
Odcep Baumkircher
Z HŠ 16a
520
520
V
 
480.
JP2
691023
O 691021
Odcep Štraus
Z HŠ 9
255
255
V
 
481.
JP2
691502
O 691501
Odcep Bobnič
Z HŠ 55
145
145
V
 
482.
JP2
691503
O 691501
Odcep Stopar
Z HŠ 46
202
202
V
 
483.
JP2
691512
O 691571
Vrh-Poznič
O 692231
2.040
1.420
V
Brestanica 620
484.
JP2
691513
O 691514
Odcep Zdole
O 691021
1.443
1.443
V
 
485.
JP2
691515
O 691511
Odcep
Z p.33/2
416
416
V
 
486.
JP2
691523
O 691522
Odcep Kranjc
Z HŠ 25
205
205
V
 
487.
JP2
691524
O 691523
Odcep Vovčko
Z HŠ 57
115
115
V
 
488.
JP2
691525
O 691522
Odcep Kozmus II
Z HŠ 24
139
139
V
 
489.
JP2
691531
C 191100
Presladol-Ferlin
Z HŠ 60
254
254
V
 
490.
JP2
691541
C 191100
Slug.-Kovačič
Z HŠ 31
289
289
V
 
491.
JP2
691551
C 191100
Odcep Bohorč Vinko
O 691111
341
341
V
 
492.
JP2
691572
O 691571
Odcep Medved
Z HŠ 21
143
143
V
 
493.
JP2
691582
O 691111
Cehte-Flukta
O 691111
202
202
V
 
494.
JP2
691591
O 691512
Odcep Glas
Z HŠ 63
258
258
V
 
495.
JP2
692001
O 692271
Vrh-Slatina-Jazbec
Z HŠ 41
968
968
V
 
496.
JP2
692291
C 191290
Odcep Vovk-Vod.-Hrženja
Z HŠ 50
268
268
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS Senovo
 
 
86.891
 
497.
JP1
691003
C 193240
Pot na Armes
O 193261
317
317
V
 
498.
JP1
691004
C R2 422
Cankarjeva cesta
C 193240
1.073
1.073
V
 
499.
JP1
691005
O 193091
Gubčeva ulica
Z HŠ 58a
31
31
V
 
500.
JP1
691006
O 193033
Cankarjeva cesta
Z HŠ 54
39
39
V
 
501.
JP1
691007
C R2 422
Cankarjeva cesta
O 193231
80
80
V
 
502.
JP1
691008
C 193230
Cankarjeva cesta
Z HŠ 68
34
34
V
 
503.
JP1
691009
C R2 422
Titova
Z HŠ 55a
32
32
V
 
504.
JP1
691011
C 191010
Zg. Blanca-Sobnik
Z HŠ 15
2.344
2.344
V
 
505.
JP1
691031
C 191010
Odcep Bavec, Ribič
Z HŠ 31
1.244
1.244
V
 
506.
JP1
691091
C 372160
Soten.-Handija-Sv.Anton
O 691061
1.755
1.755
V
 
507.
JP1
691101
C 191100
Kališevec-Presladol
C 191010
820
820
V
 
508.
JP1
691111
C 191010
Brezje pri Dov.-Preslad
O 191101
2.004
997
V
Rožno-Presladol 1.007
509.
JP1
691121
C 191010
Brezje-Vrhe-Prebukovje
Z HŠ 23
1.658
1.658
V
 
510.
JP1
691133
C 372130
Jablanca(Peruci)-Jug
O 691131
954
954
V
 
511.
JP1
691141
C 191040
Ravne-Šedem-Srebotno
C 191020
3.739
3.739
V
 
512.
JP1
691142
O 691141
Ivačič-cesta do Jakoba
C 691150
598
598
V
 
513.
JP1
691146
C 191040
Dol (Grahovec)-Reštanj
O 691141
1.008
1.008
V
 
514.
JP1
691153
O 691141
Rudarska cesta
Z HŠ 25b
159
159
V
 
515.
JP1
691154
O 691153
Rudarska cesta
Z HŠ 21b
86
86
V
 
516.
JP1
691155
O 193081
Delavska ulica
Z HŠ 6
50
50
V
 
517.
JP1
691156
O 193081
Delavska ulica
Z HŠ 9
115
115
V
 
518.
JP1
691157
O 193081
Delavska ulica
Z HŠ 16
73
73
V
 
519.
JP1
691171
C 191010
Gače-Dovško
C 191030
408
408
V
 
520.
JP1
691191
C 191040
Reštanj-Belo
Z rudnik
1.188
1.188
V
 
521.
JP1
691193
C R2 422
Mali Kamen-Belo
O 691191
646
646
V
 
522.
JP1
691222
O 193261
Cesta 1. maja 11b
Z HŠ 11b
134
134
V
 
523.
JP1
691223
O 193261
Tomšičeva cesta
O 193261
207
207
V
 
524.
JP1
691224
O 193261
Tomšičeva cesta
Z HŠ 36a
178
178
V
 
525.
JP1
691227
O 193261
Cesta Ilije Gregoriča
Z HŠ 42
1.042
1.042
V
 
526.
JP1
691228
C R2 422
Titova
O 691229
440
440
V
 
527.
JP1
691229
C R2 422
Partizanska cesta
Z HŠ NH
803
803
V
 
528.
JP1
691241
C R2 422
Mali Kamen-Ravni Log
O 691261
3.772
3.772
V
 
529.
JP1
691251
C R2 422
Mali Kamen-Okrog
Z HŠ 44
717
717
V
 
530.
JP1
691252
O 691251
Odcep Lovska koča
Z HŠ 5a
401
401
V
 
531.
JP1
691253
O 691241
Mali Kamen-Korito-Okrog
O 691251
742
742
V
 
532.
JP1
691261
C 191040
Reš.-Zakov-R.L.-Glob.
C 191020
7.236
7.236
V
 
533.
JP1
691297
C 191020
Dobrava-rezervoar
Z rezerv
81
81
V
 
534.
JP1
691301
C 372130
Graben-Dobrava
C 191020
3.392
3.392
V
 
535.
JP1
691341
O 372131
Zalog-m.Šentj.
O 691351
939
939
V
 
536.
JP1
691371
C 191020
Pleš.-Tov.-Jelen
Z HŠ 49
876
876
V
 
537.
JP1
691401
C 191290
Dol. Les.-Por.-Kajuh.
C 191010
2.182
1.800
V
Brestanica 382
538.
JP1
691402
O 691416
Cesta BratovZorko-Pore
O 691401
878
878
V
 
539.
JP1
691403
C 191290
Župac-Poreber
O 691401
645
645
V
 
540.
JP1
691404
C 191290
Suhi polc-Poreber
Z HŠ 47
940
940
V
 
541.
JP1
691407
O 691401
Odcep Cehte
Z HŠ 36
91
91
V
 
542.
JP1
691408
O 691401
Odcep Bezjak
Z HŠ NH
1.127
1.127
V
 
543.
JP1
691416
C R2 422
Cesta bratov Zorko
Z HŠ 42
962
962
V
 
544.
JP1
691417
O 691416
Cesta bratov Zorko
Z HŠ 16c
162
162
V
 
545.
JP1
691418
C R2 422
Bohoričeva cesta
Z HŠ 1
385
385
V
 
546.
JP1
691431
O 691408
Odcep Deglerija
Z HŠ 45
403
403
V
 
547.
JP1
692134
O 193023
Bohoričeva cesta
Z HŠ 40c
113
113
V
 
548.
JP1
692135
O 692134
Bohoričeva cesta
Z HŠ 38
88
88
V
 
549.
JP1
692136
O 191291
Šolska ul.-Jeterno s.
O 692135
923
69
V
Brestanica 854
550.
JP1
694291
O 191011
odcep pokopališče
Z pokopa
127
127
V
 
551.
JP1
694292
O 694291
pokopališče zadaj
Z pokopa
55
55
V
 
552.
JP2
691001
C 193030
Cankarjeva-Odcep Omerzu
Z HŠ 22a
390
390
V
 
553.
JP2
691002
C 193230
Pov. Titova-U. 9. febru
C 193240
496
496
V
 
554.
JP2
691024
C 191010
Kališovec-povezava
C 191100
688
688
V
 
555.
JP2
691025
O 691024
Kališovec-Ribič
Z HŠ NH
27
27
V
 
556.
JP2
691026
O 691024
Odcep Ribič, Lončar
Z HŠ 26
78
78
V
 
557.
JP2
691032
C 191010
Odcep Šturbej
O 691031
1.163
1.163
V
 
558.
JP2
691033
O 691031
Odcep Abram
Z HŠ 33
476
476
V
 
559.
JP2
691034
C 191010
Odcep Radej
Z HŠ 11
141
141
V
 
560.
JP2
691035
C 191010
Odcep Kočevar
Z HŠ 17
303
303
V
 
561.
JP2
691036
C 191010
Odcep Kozole
Z HŠ 36
934
934
V
 
562.
JP2
691037
C 191010
Odcep Kink
Z HŠ 20
364
364
V
 
563.
JP2
691041
O 191011
Odcep Štaucar
Z HŠ 2
485
485
V
 
564.
JP2
691042
O 191011
Stranje,odcep z.h.št. 7
Z HŠ 7
338
338
V
 
565.
JP2
691051
C 191010
Odcep Remih
Z HŠ NH
408
408
V
 
566.
JP2
691061
C 191010
Sveti Anton -Pirc
C 191010
1.111
1.111
V
 
567.
JP2
691062
O 691061
Sv. Anton-Klenovšek
Z HŠ 16
104
104
V
 
568.
JP2
691064
O 691061
Odcep Klenovšek
Z HŠ 11
146
146
V
 
569.
JP2
691071
C 191010
Gorenc-Žvar
Z HŠ 35
299
299
V
 
570.
JP2
691081
O 191011
Odcep Biderman
Z HŠ 37
63
63
V
 
571.
JP2
691092
O 691091
Odcep Krošelj
Z HŠ 6
315
315
V
 
572.
JP2
691093
O 691091
Odcep Kozmus
Z HŠ 4
148
148
V
 
573.
JP2
691094
O 691091
Handija-Krošelj
O 691092
532
532
V
 
574.
JP2
691102
O 691101
Odcep Zupanc
Z HŠ 18
295
295
V
 
575.
JP2
691112
O 691111
Odcep Sv.Pavel
Z HŠ 14
100
100
V
 
576.
JP2
691113
O 691111
Odcep Erjavec
Z HŠ 11
274
274
V
 
577.
JP2
691122
O 691121
Odcep Žveglič
Z HŠ 41
511
511
V
 
578.
JP2
691123
O 691121
Odcep Urh
Z HŠ 30
138
138
V
 
579. 
JP2
691131
C 372130
Dobrava – Požun
Z HŠ 11
1.128
1.128
V
 
580.
JP2
691132
O 691131
Prebkovje-Žveglič
Z HŠ 5
747
747
V
 
581.
JP2
691144
O 691141
Odcep
Z HŠ NH
183
183
V
 
582.
JP2
691145
O 691141
Kranjec-Abram
Z HŠ 42
310
310
V
 
583.
JP2
691147
O 691141
Šedem-Urh
Z HŠ 25
255
255
V
 
584.
JP2
691148
O 691141
Šedem-Kink
Z HŠ 24
306
306
V
 
585.
JP2
691149
O 691141
Šedem,odcep Žvar
O 691141
213
213
V
 
586.
JP2
691151
C 191030
Odcep cerkev Sv. Jakob
Z cerkev
740
740
V
 
587.
JP2
691152
C 191030
Šedem-Grilc
Z HŠ 16a
356
356
V
 
588.
JP2
691161
C 191030
Odcep Kranjc
O 691141
860
860
V
 
589.
JP2
691162
O 691141
Reštanj-Kokotec
Z HŠ 46
179
179
V
 
590.
JP2
691164
O 691141
Kranjc-Abram
Z HŠ 43a
150
150
V
 
591.
JP2
691165
O 691164
Reštanj-Žarn
Z HŠ 43
187
187
V
 
592.
JP2
691166
O 691146
Reštanj-Bračun
Z HŠ 94a
100
100
V
 
593.
JP2
691168
O 691141
Reštanj-Lokajner
Z HŠ 52
250
250
V
 
594.
JP2
691172
C 191030
Odcep
O 691171
123
123
V
 
595.
JP2
691173
O 691171
Odcep
Z HŠ 72
157
157
V
 
596.
JP2
691181
C 191040
Odcep Reštanj 15
Z HŠ 15
434
434
V
 
597.
JP2
691182
C 191040
Odcep Reštanj 20
Z HŠ 20
47
47
V
 
598.
JP2
691183
C 191040
Reštanj-Smole-Lubi
C 191040
323
323
V
 
599.
JP2
691192
O 691191
Odcep Vinšek-Kink
Z HŠ 49
169
169
V
 
600.
JP2
691194
O 691193
Mali Kamen-Plankar
Z HŠ 54
190
190
V
 
601.
JP2
691201
C R2 422
Mali Kamen-Orešje
Z HŠ 47a
457
457
V
 
602.
JP2
691202
C R2 422
Mali Kamen-Gasilski dom
Z HŠ 11
108
108
V
 
603.