Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

814. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, stran 2254.

  
Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji občinskega sveta dne 18. 3. 2015 sprejel
Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji občinskega sveta dne 18. 3. 2015 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
1. člen 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno v Občini Kanal ob Soči, marec 2015.
2. člen 
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene opravljanja storitve – vodarine ter omrežnine:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (na m3 dobavljene vode)
Vodarina
Količina dobavljene pitne vode
Predračunska cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
m3
0,98 EUR
0,98 EUR
0,49 EUR
0,49 EUR
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Omrežnina za oskrbo s pitno vodo
Premer vodomera
Oblikovana nova cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
DN 15
6,1525
6,1525
3,0763
3,0763
DN 20
6,1525
6,1525
3,0763
3,0763
DN 25
18,4576
18,4576
9,2288
9,2288
DN 30
18,4576
18,4576
9,2288
9,2288
DN 40
61,5254
61,5254
30,7627
30,7627
DN 50
61,5254
61,5254
30,7627
30,7627
3. člen 
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 4. 2015 naprej.
Št. 9000-0003/2015-14
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost