Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

813. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 2253.

  
Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji občinskega sveta dne 18. 3. 2015 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
1. člen 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči 2015.
2. člen 
Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve odvajanja odpadnih voda, omrežnine in okoljske dajatve.
– storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (na m3 dobavljene vode)
Odvajanje odpadnih voda
Količina dobavljene pitne vode
Predračunska cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
m3
0,3479 EUR
0,3479 EUR
0,2957 EUR
0,0522 EUR
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Omrežnina za odvajanje odpadnih voda
Premer vodomera
Oblikovana nova cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
DN 15
5,4451
5,4451
4,3561
1,089
DN 20
5,4451
5,4451
4,3561
1,089
DN 25
16,3354
16,3354
13,0683
3,2671
DN 30
16,3354
16,3354
13,0683
3,2671
DN 40
54,4513
54,4513
43,5610
10,8903
DN 50
54,4513
54,4513
43,5610
10,8903
3. člen 
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve čiščenja odpadnih voda in omrežnine.
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (na m3 dobavljene vode)
Čiščenje odpadnih voda
Količina dobavljene pitne vode
Predračunska cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
m3
0,9231 EUR
0,9231 EUR
0,7846 EUR
0,1385 EUR
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Omrežnina za čiščenje odpadnih voda
Premer vodomera
Oblikovana nova cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
DN 15
7,2626
7,2626
5,8101
1,4525
DN 20
7,2626
7,2626
5,8101
1,4525
DN 25
21,7875
21,7875
17,43
4,3575
DN 30
21,7875
21,7875
17,43
4,3575
DN 40
72,6251
72,6251
58,1001
14,525
DN 50
72,6251
72,6251
58,1001
14,525
4. člen 
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 4. 2015 naprej.
Št. 9000-0003/2015-15
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost