Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina, stran 2248.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11, 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 5. seji dne 13. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 98/07 in 81/09).
2. člen 
(1) V 6. členu se preglednica 1 na koncu dopolni z naslednjo vrstico:
Vrsta objekta
Faktor dejavnosti
Oznaka CC-SI
Enostanovanjske stavbe
0,70
111
(2) V 6. členu se v preglednici 1 prva vrstica (Tri- in večstanovanjske stavbe; Faktor dejavnosti 1,10, oznaka 1122 v CC-SI) spremeni na sledeč način:
Vrsta objekta
Faktor dejavnosti
Oznaka CC-SI
Večstanovanjske stavbe
0,80
112
3. člen 
V 10. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Na območju, za katerega ima občina sprejet poseben odlok, ki ureja odmero komunalnega prispevka na tem območju, določila tega odloka glede obračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ne veljajo, ampak se obračuna komunalni prispevek samo za novo komunalno opremo v skladu z določili posebnega odloka.«
4. člen 
14. člen se na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
»V skladu s 83. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami in dopolnitvami) Občina Hrpelje - Kozina določa, da se komunalni prispevek oprosti v višini 80 % vse nestanovanjske stavbe (oznaka 12 v klasifikaciji CC-SI) in gradbene inženirske objekte (oznaka 2 v klasifikaciji CC-SI).«
5. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po določilih tega odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2015-1
Hrpelje, dne 13. marca 2015
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti