Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

789. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 2216.

  
Na podlagi prvega odstavka 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 26. februarja 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
1. člen
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13, 20/14 in 95/14 – ZUJF-C) se v 3. členu znesek »6,38« nadomesti z zneskom »6,45«.
2. člen 
V prvem in drugem odstavku 4. člena se znesek »9,54« nadomesti z zneskom »9,64«.
3. člen 
V 6. členu se znesek »12,72« nadomesti z zneskom »12,86«.
4. člen 
V 7. členu se znesek »31,85« nadomesti z zneskom »32,20«.
5. člen 
V 8. členu se znesek »159,25« nadomesti z zneskom »161,00« in znesek »13,26« z zneskom »13,42«.
6. člen 
V 9. členu se znesek »3,17« nadomesti z zneskom »3,20«.
7. člen 
Tretji odstavek 10. člena se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
8. člen 
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2015.
Št. 9000-4/2015/8-6
Ljubljana, dne 26. februarja 2015
EVA 2015-2611-0027
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Milan Utroša l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost