Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

786. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana«, stran 2213.

  
Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana, s sedežem na Slovenski cesti 5, 1000 Ljubljana, izdaja naslednjo
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana« 
1. S to določbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana«, sestavljenem v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 954/14 z dne 16. 2. 2015 in po odpravku notarskega zapisa, izdanega dne 16. 2. 2015 v notarski pisarni notarja Vojka Pintarja, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s katerim je The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, s sedežem na naslovu Ady Endre 9-11, H-2000 Szentendre, Madžarska, zastopa jo zakonita zastopnica Marta Szigeti Bonifert ustanovil ustanovo:
1. S to določbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana«, sestavljenem v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 954/14 z dne 16. 2. 2015 in po odpravku notarskega zapisa, izdanega dne 16. 2. 2015 v notarski pisarni notarja Vojka Pintarja, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s katerim je The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, s sedežem na naslovu Ady Endre 9-11, H-2000 Szentendre, Madžarska, zastopa jo zakonita zastopnica Marta Szigeti Bonifert ustanovil ustanovo:
– z imenom: Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana,
– s sedežem: Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana,
– z imenom v angleškem jeziku: Foundation Regional Environmental Center, Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen na področju varstva okolja.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1.000,00 eurov.
4. Člani prve uprave ustanove so:
– Marta Szigeti Bonifert, Zoldlomb u. 16/d. III/2., H-1025 Budapest, Madžarska;
– Gordana Kozhuharova, ulica Dositej Obradovic 15/26, 1000 Skopje, Republika Makedonija;
– Zoltan Szabolcs Erdelyi, Arvacska utca 5, 2094 Nagykovacsi, Madžarska.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 007-25/2015
Ljubljana, dne 10. marca 2015
EVA 2015-2550-0052
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost