Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

761. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016, stran 2156.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 95/14) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 5. redni seji dne 10. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016 znašala 16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,36 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 4,99 EUR za efektivno uro. Razlika do polne cene storitve 16,30 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 2,19 EUR, kot subvencije Občine Tišina v višini 7,18 EUR za neposredno socialno oskrbo (59 %) in subvencijo v višini 1,94 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015 (Uradni list RS, št. 93/14).
Št. 007-0017/2015-1
Tišina, dne 11. marca 2015
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.