Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

760. Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka, stran 2155.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo cene storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka.
2. člen
Cena storitve javne službe za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
1. cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki znaša 0,3041 EUR/m3 in
2. omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in se obračunava v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|Storitev         |Enota    |  Faktor|  Cena v EUR|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|Omrežnina/premer     |      |     |       |
|vodomera         |      |     |       |
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|DN < / = 20       |kom/mesec  |     1|    5,1377|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|20 < DN < 40       |kom/mesec  |     3|   15,4131|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|40 < / = DN < 50     |kom/mesec  |    10|   51,3770|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|50 < / = DN < 65     |kom/mesec  |    15|   77,0655|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|65 < / = DN < 80     |kom/mesec  |    30|   154,1310|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|80 < / = DN < 100    |kom/mesec  |    50|   256,8850|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|100 < / = DN < 150    |kom/mesec  |    100|   513,7700|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
|150 < / = DN       |kom/mesec  |    200|  1027,5400|
+-------------------------+------------+----------+-------------+
3. člen
Cena storitve javne službe za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje od uveljavitve tega sklepa (1. cena) je sestavljena iz:
1. cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki znaša 0,4989 EUR/m3 in
2. omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in se obračunava v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|Storitev        |Enota    |  Faktor|  Cena v EUR|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|Omrežnina/premer    |       |     |       |
|vodomera        |       |     |       |
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|DN < / = 20       |kom/mesec  |    1|    2,2110|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|20 < DN < 40      |kom/mesec  |    3|    6,6330|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|40 < / = DN < 50    |kom/mesec  |    10|    22,1100|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|50 < / = DN < 65    |kom/mesec  |    15|    33,1650|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|65 < / = DN < 80    |kom/mesec  |    30|    66,3300|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|80 < / = DN < 100    |kom/mesec  |    50|   110,5500|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|100 < / = DN < 150   |kom/mesec  |   100|   221,1000|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
|150 < / = DN      |kom/mesec  |   200|   442,2000|
+------------------------+-------------+---------+--------------+
Cena storitve javne službe za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje po pridobitvi uporabnega dovoljenja za Čistilno napravo Reteče (2. cena) je sestavljena iz:
1. cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki znaša 0,4989 EUR/m3 in
2. omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in se obračunava v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|Storitev      |Enota     |  Faktor|   Cena v EUR|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|Omrežnina/premer  |        |     |        |
|vodomera      |        |     |        |
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|DN < / = 20     |kom/mesec   |     1|     2,8896|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|20 < DN < 40    |kom/mesec   |     3|     8,6688|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|40 < / = DN < 50  |kom/mesec   |    10|    28,8960|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|50 < / = DN < 65  |kom/mesec   |    15|    43,3440|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|65 < / = DN < 80  |kom/mesec   |    30|    86,6880|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|80 < / = DN < 100  |kom/mesec   |    50|    144,4800|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|100 < / = DN < 150 |kom/mesec   |    100|    288,9600|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
|150 < / = DN    |kom/mesec   |    200|    577,9200|
+--------------------+---------------+----------+---------------+
4. člen
V cenah tega sklepa davek na dodano vrednost ni vključen.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati: Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 105/12) in Sklep o cenah vodarine in o cenah za odvajanje komunalnih in odpadnih voda in cenah čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 16/04), oba v delu, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene iz 2. člena in prvega odstavka 3. člena (1. cena) se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Cena iz drugega odstavka 3. člena (2. cena) se začne uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja za Čistilno napravo Reteče.
Št. 354-57/2014
Škofja Loka, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.