Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

755. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja, stran 2153.

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 45/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 5. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
1.
(vzpostavitev območja)
S tem sklepom Občinski svet Občine Sežana odloča o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja ter o višini in načinu plačevanja parkirnine na območju Občine Sežana, na podlagi česar se pristopi k izvedbi potrebne prometne in obvestilne signalizacije ter talnih označb.
2.
(območja kratkotrajnega parkiranja)
Pristopi se k vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja s časovno omejitvijo ter plačilom parkirnine, in sicer:
Območje kratkotrajnega parkiranja – Cona IV, kjer je parkiranje omejeno do 3 ur, obsega:
– 18 javnih parkirnih mest, ki se nahajajo na območju med Partizansko cesto in Trgom osvoboditve.
3.
(delovni čas Cone IV)
V območju kratkotrajnega parkiranja se plačuje parkirnina:
– vsak delovnik med 8. in 15. uro.
Izven navedenih ur ter ob sobotah, nedeljah in praznikih parkiranje ni omejeno.
4.
(višina parkirnine)
Višina parkirnine znaša:
+----------------------+-----------------+
|Cona         |Cona IV     |
+----------------------+-----------------+
|1. ura        |brezplačno    |
+----------------------+-----------------+
|2. ura        |1 EUR      |
+----------------------+-----------------+
|3. ura        |1 EUR      |
+----------------------+-----------------+
Invalidi so plačila parkirnine oproščeni.
5.
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z vzpostavitvijo sistema parkomatov.
Št. 032-2/2015-15
Sežana, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.