Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, stran 2128.

Na podlagi desete in dvanajste alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 s spremembami) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. marca sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 90/13) se spremeni tretji odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»Z letnim programom tehnične kulture se določi vrste dejavnosti«.
2. člen
Spremeni se preglednica v drugem odstavku 21. člena tako, da se glasi:
»
+------+------------------------------------------+-------------+
|Št.  |Merila in kriteriji            |  Točke  |
+------+------------------------------------------+-------------+
|1.  |Število članov društva s stalnim     |   20   |
|   |prebivališčem na območju mestne občine  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– do 10                  |   0   |
|   |– od 11 do 20               |   5   |
|   |– od 21 do 30               |   10   |
|   |– od 31 do 40               |   15   |
|   |– nad 41 dalje              |   20   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|2.  |Finančna kostrukcija programa       |   20   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– delež lastnih sredstev prijavitelja:  |       |
|   |– od 40 % do 55 %             |   5   |
|   |– od 56 % do 70 %             |   10   |
|   |– od 71 % do 85 %             |   15   |
|   |– nad 85 % in več             |   20   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|3.  |Kvaliteta in obseg programa        |  do 180  |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– kvaliteta programa – ovrednotenje    |  do 110  |
|   |programa v vsebinskem smislu:       |  do 60  |
|   |– obsežnost in zahtevnost,        |  do 20  |
|   |– izvirna zasnova in celovitost,     |  do 20  |
|   |– ustvarjalni pristop in negovanje    |  do 10  |
|   |tradicije,                |       |
|   |– jasna predstavitev aktivnosti za    |       |
|   |izvedbo.                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– obseg programa:             |  do 70  |
|   |– vključevanje različnih skupin      |  do 30  |
|   |uporabnikov programa,           |  do 30  |
|   |– število krožkov, tečajev, usposabljanj, |  do 10  |
|   |– sodelovanja v skupnih akcijah.     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|4.  |Organizacija tekmovanj          |  do 30  |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– nivo prireditve oziroma tekmovanja:   |       |
|   |– občinski, regijski,           |  do 5   |
|   |– državni,                |  do 10  |
|   |– mednarodni,               |  do 15  |
|   |– svetovni.                |  do 20  |
|   |– trajanje tekmovanja:          |       |
|   |– dvodnevne                |   0   |
|   |– tridnevne                |   5   |
|   |– nad tri dni               |   10   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|5.  |Udeležba na tekmovanjih          |  do 40  |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |– nivo tekmovanja:            |       |
|   |– občinski, regijski in državni nivo:   |       |
|   |– od 1 do 3 udeležbe           |   5   |
|   |– od 4 do 6 udeležb            |   10   |
|   |– od 7 do 9 udeležb            |   15   |
|   |– nad 10 udeležb             |   20   |
|   |– mednarodni in svetovni nivo:      |       |
|   |– od 1 do 3 udeležbe           |   5   |
|   |– od 4 do 6 udeležb            |   10   |
|   |– od 7 do 9 udeležb            |   15   |
|   |– nad 10 udeležb             |   20   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|6.  |Status društva, ki deluje v javnem    |   10   |
|   |interesu                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se številka »130« nadomesti s številko »140«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013-5
Nova Gorica, dne 5. marca 2015
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.