Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

746. Spremembe Statuta Občine Kuzma, stran 2108.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12 in 69/14) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 6. marca 2015 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Kuzma
1. člen
V Statutu Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12 in 69/14) se briše celotno besedilo v 24. členu in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za negospodarstvo in koordinacijo aktivnosti javnega značaja,
– odbor za kmetijstvo,
– posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Kuzma.
Stalna delovna telesa štejejo od pet do sedem članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.«
2. člen
Spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma.
Št. 900-0001/2015-4
Kuzma, dne 6. marca 2015
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.