Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

740. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 2096.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09 in 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 34. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 5. marca 2015 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec
1.
Za podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec imenujem Franca Rejec, rojenega 9. marca 1961 in stanujočega Gabrje 78, 1356 Dobrova.
2.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem 6. 3. 2015 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0009/2015-2
Dobrova, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.