Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

739. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017, stran 2096.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 4. redni seji dne 5. marca 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017
1. člen
6. člen Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017 (Uradni list RS, št. 3/12 in 45/13, v nadaljevanju pravilnik) se spremeni tako, da se:
– v drugi alineji prvega odstavka 6. člena črta besedilo:
»in posamezni stanovanjski objekti, pri katerih ni možnosti postavitve male čistilne komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov« ter
– črta celotni drugi odstavek 6. člena.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0006/2015-5
Dobrova, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.