Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

727. Odredba o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija, stran 2064.

Na podlagi četrtega odstavka 212. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 25/14 – odl. US in 85/14) izdaja ministrica za zdravje naslednjo
O D R E D B O
o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija
1. člen
S to odredbo se določi seznam medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna aplikacija in prilagoditev pripomočka.
2. člen
Medicinski pripomočki iz prejšnjega člena so:
+-------------------+-------------------------------------------+
|SKUPINA      |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|ŠIFRA       |NAZIV PRIPOMOČKA              |
+---------------------------------------------------------------+
|1. PROTEZE UDOV                        |
+---------------------------------------------------------------+
|I. Proteze za spodnje ude                   |
+---------------------------------------------------------------+
|A. Proteze za stopalo                     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624030131     |PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI STOPALA – leva |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624030132     |PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI STOPALA – desna|
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624060133     |PROTEZA ZA STOPALO – leva         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624060134     |PROTEZA ZA STOPALO – desna         |
+---------------------------------------------------------------+
|B. Podkolenske proteze                     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090135     |PODKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA – leva     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090136     |PODKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA – desna    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090137     |PODKOLENSKA PROTEZA-PLASTIČNA – leva    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090138     |PODKOLENSKA PROTEZA-PLASTIČNA – desna   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090139     |PODKOLENSKA PROTEZA-LESENA – leva     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090140     |PODKOLENSKA PROTEZA-LESENA – desna     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090141     |PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |manj aktivne-leva             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090142     |PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |manj aktivne-desna             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090177     |PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |polno aktivne-leva             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090178     |PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |polno aktivne-desna            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090185     |PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |zelo aktivne-leva             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090186     |PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |zelo aktivne-desna             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090143     |PODKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE – leva   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624090144     |PODKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE – desna   |
+---------------------------------------------------------------+
|C. Proteza po eksartikulaciji kolena              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624120145     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA – za   |
|          |telesno manj aktivne-leva         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624120146     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA – za   |
|          |telesno manj aktivne-desna         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624120179     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA – za   |
|          |telesno polno aktivne-leva         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624120180     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA – za   |
|          |telesno polno aktivne-desna        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624120187     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA – za   |
|          |telesno zelo aktivne-leva         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624120188     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA – za   |
|          |telesno zelo aktivne-desna         |
+---------------------------------------------------------------+
|Č. Nadkolenske proteze                     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150147     |NADKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA – leva     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150148     |NADKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA – desna    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150149     |NADKOLENSKA PROTEZA-PLASTIČNA – leva    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150150     |NADKOLENSKA PROTEZA-PLASTIČNA – desna   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150151     |NADKOLENSKA PROTEZA-LESENA – leva     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150152     |NADKOLENSKA PROTEZA-LESENA – desna     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150153     |NADKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |manj aktivne-leva             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150154     |NADKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |manj aktivne-desna             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150181     |NADKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |polno aktivne-leva             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150182     |NADKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |polno aktivne-desna            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150189     |NADKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |zelo aktivne-leva             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624150190     |NADKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA – za telesno |
|          |zelo aktivne-desna             |
+---------------------------------------------------------------+
|D. Proteza po eksartikulaciji kolka              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624180155     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA – za   |
|          |telesno manj aktivne-leva         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624180156     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA – za   |
|          |telesno manj aktivne-desna         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624180183     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA – za   |
|          |telesno polno aktivne-leva         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624180184     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA – za   |
|          |telesno polno aktivne-desna        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624180191     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA – za   |
|          |telesno zelo aktivne-leva         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0624180192     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA – za   |
|          |telesno zelo aktivne-desna         |
+---------------------------------------------------------------+
|II. Proteze za zgornje ude                   |
+---------------------------------------------------------------+
|A. Proteze za dlan in prste                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618030157     |PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI PRSTOV – leva |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618030158     |PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI PRSTOV – desna |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618060159     |PROTEZA ZA DLAN IN PRSTE-SILIKONSKA – leva |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618060160     |PROTEZA ZA DLAN IN PRSTE-SILIKONSKA – desna|
+---------------------------------------------------------------+
|B. Podlaktne proteze                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618090161     |PODLAKTNA PROTEZA – leva          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618090162     |PODLAKTNA PROTEZA – desna         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618090163     |PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA-MEHANSKA – |
|          |leva                    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618090164     |PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA-MEHANSKA – |
|          |desna                   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618090165     |PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA –      |
|          |MIOELEKTRIČNA – leva            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618090166     |PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA –      |
|          |MIOELEKTRIČNA – desna           |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618120167     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI V KOMOLCU – leva|
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618120168     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI V KOMOLCU –   |
|          |desna                   |
+---------------------------------------------------------------+
|C. Nadlaktne proteze                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618150169     |NADLAKTNA PROTEZA – leva          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618150170     |NADLAKTNA PROTEZA – desna         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618150171     |NADLAKTNA PROTEZA – SKELETNA – leva    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618150172     |NADLAKTNA PROTEZA – SKELETNA – desna    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618150173     |NADLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA – leva   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618150174     |NADLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA – desna   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618180175     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI RAME – leva   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0618180176     |PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI RAME – desna  |
+---------------------------------------------------------------+
|2. ESTETSKE PROTEZE                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|I. Epiteze     |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0630300231     |OBRAZNA PROTEZA (EPITEZA)         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0630270232     |PROTEZA ZA NOS (EPITEZA)          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0630240233     |PROTEZA ZA UHO (EPITEZA) – leva      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0630240234     |PROTEZA ZA UHO (EPITEZA) – desna      |
+---------------------------------------------------------------+
|3. ORTOZE (izključujejo elastične povoje in bandaže)      |
+---------------------------------------------------------------+
|I. Ortoze za hrbtenico                     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0603180335     |ORTOZA ZA HRBTENICO (CTLSO) – PO MODELU  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0603090336     |ORTOZA ZA HRBTENICO (TLSO) – PO MODELU   |
+---------------------------------------------------------------+
|II. Ortoze za ude                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|A. Zgornji udi   |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0606090346     |ORTOZA ZA ZAPESTJE PO MODELU FUNKCIONALNA –|
|          |desna                   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0606090347     |ORTOZA ZA ZAPESTJE PO MODELU FUNKCIONALNA –|
|          |leva                    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0606150348     |ORTOZA ZA KOMOLEC - PO MODELU –      |
|          |FUNKCIONALNA – desna            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0606150349     |ORTOZA ZA KOMOLEC - PO MODELU –      |
|          |FUNKCIONALNA – leva            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0606210350     |ORTOZA ZA ZAPESTJE, KOMOLEC IN RAMO - PO  |
|          |MODELU – FUNKCIONALNA – desna       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0606210351     |ORTOZA ZA ZAPESTJE, KOMOLEC IN RAMO - PO  |
|          |MODELU – FUNKCIONALNA – leva        |
+-------------------+-------------------------------------------+
|B. Spodnji udi   |                      |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612030367     |KOREKCIJSKA ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO PO|
|          |MODELU – leva               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612030368     |KOREKCIJSKA ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO PO|
|          |MODELU – desna               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612120369     |ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS –|
|          |za srednjo gibalno oviranost – leva    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612120370     |ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS –|
|          |za srednjo gibalno oviranost – desna    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612120383     |ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS –|
|          |za težko gibalno oviranost – leva     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612120382     |ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS –|
|          |za težko gibalno oviranost – desna     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612120385     |ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS –|
|          |za zelo težko gibalno oviranost – leva   |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612120384     |ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS –|
|          |za zelo težko gibalno oviranost – desna  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612180371     |ORTOZA ZA KOLK, KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO |
|          |(VISOKA ORTOZA ZA SPODNJE UDE Z MEDENIČNO |
|          |KOŠARO) – leva               |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612180372     |ORTOZA ZA KOLK, KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO |
|          |(VISOKA ORTOZA ZA SPODNJE UDE Z MEDENIČNO |
|          |KOŠARO) – desna              |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612180373     |RECIPROČNA ORTOZA ZA SPODNJE UDE      |
|          |(RECIPROČNA – OKKGS)            |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0612180375     |VISOKA ORTOZA ZA STOJO IN HOJO S POMIČNO  |
|          |PLOŠČO                   |
+---------------------------------------------------------------+
|4. VOZIČKI TER OSTALI PRIPOMOČKI ZA GIBANJE STOJO IN SEDENJE  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1221030530     |VOZIČEK NA ROČNI POGON – za srednjo gibalno|
|          |oviranost                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1221030531     |VOZIČEK NA ROČNI POGON – za težko gibalno |
|          |oviranost                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1221030532     |POČIVALNIK – individualno izdelan     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1227030538     |POČIVALNIK – serijsko izdelan       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1221210533     |VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON – za    |
|          |srednjo gibalno oviranost         |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1221210534     |VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON – za težko |
|          |gibalno oviranost             |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1221210535     |VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON – za zelo |
|          |težko gibalno oviranost          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1809390507     |PRENOSNI POSEBNI SEDEŽ S PODVOZJEM (izdelan|
|          |po računalniškem modelu)          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|1809390560     |PRENOSNI POSEBNI SEDEŽ BREZ PODVOZJA    |
|          |(izdelan po računalniškem modelu)     |
+---------------------------------------------------------------+
|5. ELEKTRIČNI STIMULATORJI IN OSTALI APARATI          |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0615000601     |FUNKCIONALNI ELEKTRIČNI STIMULATOR –    |
|          |ENOKANALNI                 |
+-------------------+-------------------------------------------+
|0615000602     |FUNKCIONALNI ELEKTRIČNI STIMULATOR –    |
|          |DVOKANALNI                 |
+---------------------------------------------------------------+
|6. SLUŠNI APARATI                       |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2142091641     |APARAT ZA NADOMESTNO SPORAZUMEVANJE    |
+-------------------+-------------------------------------------+
3. člen
Medicinske pripomočke iz seznama iz prejšnjega člena v okviru zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni predpisujejo zdravniki specialisti Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča oziroma drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki opravlja zdravstveno dejavnost na terciarni ravni.
4. člen
Aplikacijo medicinskih pripomočkov iz seznama iz 2. člena te odredbe izvaja Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, v dogovoru z ostalimi javnimi zdravstvenimi zavodi pa lahko tudi na njihovi lokaciji (mobilne ekipe).
5. člen
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča v okviru pooblastil, ki jih ima v zvezi s predpisovanjem in aplikacijo medicinskih pripomočkov iz 2. člena te odredbe:
– upošteva optimalno funkcionalnost;
– spoštuje cenovni standard, kar pomeni, da v primeru, ko je mogoče doseči optimalno funkcionalnost za nižjo ceno, to upošteva;
– približuje čakalne roke tehnološkim normam;
– servisira vse pripomočke, ki jih bo predpisal in apliciral ali samo apliciral.
6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati Sklep, št. 5157-1/2005 z dne 14. 7. 2005, Sklep o spremembi Sklepa o določitvi seznama medicinsko tehničnih pripomočkov, št. 530-25/2005-6 z dne 24. 4. 2006, in Sklep o spremembi Sklepa o določitvi seznama medicinsko tehničnih pripomočkov, št. 530-25/2005-12 z dne 1. 3. 2007.
7. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2014/13
Ljubljana, dne 4. marca 2015
EVA 2014-2711-0067
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje