Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

723. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe, stran 2003.

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o spremembi Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe
1. člen
V Aktu o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe (Uradni list RS, št. 4/08 in 51/12) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
"(2) Skupino sestavljajo predstavniki:
Ministrstva za finance,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstva za infrastrukturo,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstva za okolje in prostor,
Ministrstva za notranje zadeve,
Ministrstva za obrambo,
Ministrstva za pravosodje,
Ministrstva za zdravje,
Ministrstva za zunanje zadeve,
Banke Slovenije,
Finančne uprave Republike Slovenije,
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost,
Urada Republike Slovenije za kemikalije in
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja."
2. člen
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s sprejemom.
Št. 00724-5/2015
Ljubljana, dne 22. januarja 2015
EVA 2014-1811-0155
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik