Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

718. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije, stran 2002.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99) ter drugega odstavka 37. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije
Guverner Banke Slovenije me je dne 10. marca 2015 obvestil, da 10. septembra 2015 poteče mandat viceguvernerju – članu Sveta Banke Slovenije. Na podlagi njegovega obvestila ter v skladu z Zakonom o Banki Slovenije objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto viceguvernerja – člana Sveta Banke Slovenije.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Predloge za možne kandidate za eno mesto viceguvernerja – člana Sveta Banke Slovenije, je potrebno poslati do ponedeljka, 11. maja 2015, in sicer na naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Št. 003-03-3/2015-2
Ljubljana, dne 19. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije