Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015

Kazalo

680. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije, stran 1880.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZbioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
1. člen
V Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11 in 49/13) se v prvem odstavku 3. člena v napovednem stavku besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 179 z dne 11. 7. 2012, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 1297/2014 z dne 5. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 350 z dne 6. 12. 2014, str. 1).«
2. člen
V Prilogi 1 se za točko 7. doda nova 8. točka, ki se glasi: »8. Kemikalije, ki so biocidni proizvodi in so vpisani v register biocidnih proizvodov.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2015
Ljubljana, dne 4. februarja 2015
EVA 2015-2711-0008
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost