Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015

Kazalo

676. Uredba o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji, stran 1877.

Na podlagi 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo in 15/13 – ZNPPol) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba določa mejne prehode v Republiki Sloveniji, obseg njihove uporabe in odpiralne čase.
2. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:
– Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka,
– Dragonja (Dragogna),
– Sočerga,
– Podgorje,
– Starod,
– Jelšane,
– Babno Polje,
– Petrina,
– Vinica,
– Metlika,
– Obrežje,
– Slovenska vas,
– Rigonce,
– Orešje,
– Bistrica ob Sotli,
– Imeno,
– Dobovec,
– Rogatec,
– Gruškovje,
– Zavrč,
– Ormož,
– Središče ob Dravi,
– Gibina in
– Petišovci.
(2) Na mejnih prehodih Podgorje, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Imeno, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen prehod državne meje samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije.
(3) Na mejnih prehodih Sočerga, Rigonce, Vinica in Imeno je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone.
(4) Na mejnih prehodih Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka, Podgorje, Slovenska vas, Orešje, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.
(5) Mejni prehodi obratujejo neprekinjeno, razen mejnega prehoda Podgorje, ki je odprt od 1. junija do 31. avgusta od 6. do 24. ure in od 1. septembra do 31. maja od 6. do 22. ure.
3. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni železniški promet:
– Rakitovec,
– Ilirska Bistrica,
– Metlika,
– Dobova,
– Imeno,
– Rogatec,
– Središče ob Dravi,
– Lendava.
(2) Mejni prehodi obratujejo v skladu z mednarodnim železniškim voznim redom.
4. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško v obmejnem prometu se določijo mejni prehodi za obmejni promet, ki so navedeni v prilogi C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.
(2) Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen prehod državne meje s potnim listom ali osebno izkaznico tudi za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije.
(3) Mejni prehodi za obmejni promet obratujejo v skladu z določbami Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.
(4) Na mejnih prehodih iz prvega odstavka tega člena je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.
5. člen
(1) Za prehajanje zunanje morske meje se določita naslednja mejna prehoda za mednarodni morski promet:
– Koper (Capodistria) in
– Piran (Pirano).
(2) Mejna prehoda obratujeta neprekinjeno.
6. člen
(1) Za prehajanje zunanje zračne meje se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni zračni promet:
– Ljubljana-Brnik na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana,
– Maribor-Slivnica na letališču Edvarda Rusjana Maribor,
– Portorož (Portorose)-Sečovlje (Sicciole) na letališču Portorož.
(2) Obratovalni čas mejnih prehodov iz prejšnjega odstavka se določa na način, ki je določen z uredbo, ki ureja obratovalni čas javnih letališč.
KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije (Uradni list RS, št. 16/08, 68/08 in 47/11),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica (Uradni list RS, št. 26/03 in 35/03 – popr.),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec (Uradni list RS, št. 31/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas na Bizeljskem (Uradni list RS, št. 31/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Krasinec (Uradni list RS, št. 57/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči (Uradni list RS, št. 57/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I (Uradni list RS, št. 57/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Božakovo (Uradni list RS, št. 90/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec (Uradni list RS, št. 90/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Krmačina (Uradni list RS, št. 96/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Sodevci (Uradni list RS, št. 96/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju (Uradni list RS, št. 96/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica pri Gradinu (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob Sotli (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Hotiza (Uradni list RS, št. 21/05),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Radovica (Uradni list RS, št. 124/06),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo (Uradni list RS, št. 46/06).
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-1/2015
Ljubljana, dne 12. marca 2015
EVA 2014-1711-0084
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina