Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami, stran 1775.

Na podlagi 10., 12. in 35. člena Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/70), izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
1. člen
V Pravilniku o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 70/08) se v 6. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Slovenija-transplant vzpostavi, upravlja in zagotavlja varnost spletne aplikacije, s pomočjo katere donorski centri, tkivne banke, ustanove za tkiva in celice ter uporabniki tkiv in celic posredujejo poročila iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
V 7. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Letno poročilo vsebuje poleg statističnih podatkov o letnem obsegu dejavnosti tudi podatke o izvajanju sistema kakovosti, opravljenih nadzorih in uvedene izboljšave.«.
4. člen
Črtajo se priloge I, II in III.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-66/2014
Ljubljana, dne 19. januarja 2015
EVA 2014-2711-0065
Milojka Kolar Celarc l.r.
ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost