Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

631. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa, stran 1774.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 923/2012/EU) določa pristojni organ.
2. člen
(pristojni organ)
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 923/2012/EU, je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
II. KONČNI DOLOČBI
3. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet, 72/03 in 51/07) razen 16., 34., 35., 39., 40., 41., prvi odstavek 44. člena, 46., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 77., 78., 79., 80., 81., 94., 113., 133., 134., 135., 137., 139., 141., 142., 144., 145., 151., 158., 161., 163., 164., 165., 166., 174. in 183. člen.
4. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-6/2015
Ljubljana, dne 5. marca 2015
EVA 2015-2430-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost