Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

628. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-A), stran 1760.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 9. marca 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-A)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ime: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Skrajšano ime: FIŠ
Ime v angleškem jeziku: Faculty of Information Studies in Novo mesto
Skrajšano ime v angleškem jeziku: FIS
Sedež: Novo mesto, Ulica talcev 3.«.
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Študijski področji, razvrščeni v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, sta:
– (31) družbene vede,
– (48) računalništvo.«.
V četrtem odstavku se besedilo »z Isced klasifikacijo« nadomesti z besedilom »s predpisom, ki ureja uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/14-13/5
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 254-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost