Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-F), stran 1760.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 9. marca 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-F)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08 in 85/11) se v 3. členu pri Inštitutu Andrej Marušič besedilo »Sedež: Koper, Garibaldijeva 1« nadomesti z besedilom »Sedež: Koper, Muzejski trg 2«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se v četrti alineji za besedilom »Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije:« doda besedilo »(31) družbene vede (psihologija),«.
V peti alineji se na koncu podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »(21) umetnost;«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/14-15/5
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 253-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost