Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1H), stran 1759.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 9. marca 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1H)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08 in 96/09) se v 3. členu besedilo »Fakulteta za gradbeništvo« nadomesti z besedilom »Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo«, kratica »UM FG« pa s kratico »UM FGPA«.
Pri Fakulteti za turizem se besedilo »Sedež: Brežice, Trg izgnancev 12« nadomesti z besedilom »Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 36«.
Pri Medicinski fakulteti se besedilo »Sedež: Maribor, Slomškov trg 15« nadomesti z besedilom »Sedež: Maribor, Taborska ulica 8«.
2. člen
V četrtem odstavku 6. člena se v tretji alineji besedilo »(54) proizvodne tehnologije« nadomesti z besedilom »(52) tehnika«.
V četrti alineji se besedilo »Fakulteta za gradbeništvo« nadomesti z besedilom »Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo«.
V štirinajsti alineji se za besedilom »(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev;« doda besedilo »(21) umetnost;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza uskladi svoj statut z določbami tega odloka najkasneje v treh mesecih od njegove uveljavitve.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/14-14/5
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 252-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost