Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

609. Sklep št. 1/15 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1740.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) na 4. redni seji dne 24. 2. 2015 sprejel
S K L E P Š T. 1/15
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednjo nepremičnino:
+-------------+------------+--------------+
|Parcelna   |Površina m2 |Katastrska  |
|številka   |      |občina    |
+-------------+------------+--------------+
|846/5    |181     |1070 - Arclin |
+-------------+------------+--------------+
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-116/2013
Celje, dne 24. februarja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti