Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

593. Cenik za uporabo Športne dvorane Sodražica, stran 1725.

Na podlagi 11. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane (Uradni list RS, št. 77/12, 49/13) je Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel
C E N I K
za uporabo Športne dvorane Sodražica
I.
Uporabnikom Športne dvorane Sodražica se obračunava uporabnina na podlagi naslednjega cenika.
+------------------------------+-------------+--------+---------+
|Uporaba            |Velikost   | Cena |  Cena |
|               |dvorane   | v EUR/h|  v  |
|               |       |    | EUR/dan |
+------------------------------+-------------+--------+---------+
|Uporaba dvorane od 7:30 do  |Cela dvorana |  10  |  -  |
|17:00             +-------------+--------+---------+
|               |1/3 dvorane |  6  |  -  |
|               +-------------+--------+---------+
|               |2/3 dvorane |  8  |  -  |
+------------------------------+-------------+--------+---------+
|Uporaba dvorane od 17:00 do  |Cela dvorana |  20  |  -  |
|19:00 ali ob sobotah     +-------------+--------+---------+
|               |1/3 dvorane |  12  |  -  |
|               +-------------+--------+---------+
|               |2/3 dvorane |  16  |  -  |
+------------------------------+-------------+--------+---------+
|Uporaba dvorane od 19:00 do  |Cela dvorana |  25  |  -  |
|22:30 ali ob nedeljah in   +-------------+--------+---------+
|praznikih           |1/3 dvorane |  15  |  -  |
|               +-------------+--------+---------+
|               |2/3 dvorane |  20  |  -  |
+------------------------------+-------------+--------+---------+
|Uporaba dvorane za      |Cela dvorana |  30  |  200  |
|nekomercialni namen (za    +-------------+--------+---------+
|športna tekmovanja in druge  |1/3 dvorane |  20  |  120  |
|prireditve, ki so javnega   +-------------+--------+---------+
|značaja)           |2/3 dvorane |  25  |  160  |
+------------------------------+-------------+--------+---------+
|Uporaba dvorane za      |Cela dvorana |  70  |  700  |
|komercialni namen in za    +-------------+--------+---------+
|zasebne namene        |1/3 dvorane |  40  |  400  |
|               +-------------+--------+---------+
|               |2/3 dvorane |  55  |  550  |
+------------------------------+-------------+--------+---------+
V ceni ni vključen DDV.
II.
Uporabniki koristijo Športno dvorano Sodražica za posamezno vadbo po naslednjem ceniku:
+------------------+--------+-------------+
|   Vadba    |Površina|Cena v EUR z |
|         |    |   DDV   |
+------------------+--------+-------------+
| Badminton (50  |1 polje |   5   |
|    min)    |    |       |
+------------------+--------+-------------+
|Namizni tenis (50 |1 miza |   5   |
|    min)    |    |       |
+------------------+--------+-------------+
Cena za badminton in namizni tenis vključuje uporabo mreže oziroma mrežic in mize za namizni tenis, ne vključuje pa uporabo loparjev in žogic.
III.
Posamezni uporabniki, razen pod točko II, so upravičeni do obračuna popusta na cene iz I. točke cenika, in sicer:
Za redno vadbo:
- 10 % za uporabo dvorane najmanj 8 mesecev v sezoni;
- 40 % za uporabo dvorane za izvajanje programov mladine (starost uporabnikov do 30 let) oziroma upokojencev (starost uporabnikov nad 60 let), pri čemer mora biti vsaj 50 % posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini Sodražica;
- 40 % za uporabo dvorane za izvajanje programov društev in klubov, ki so vključeni v Letni program športa in uporabljajo dvorano najmanj 8 mesecev v sezoni;
- 50 % za kakovostni in vrhunski šport;
- 60 % za uporabo dvorane za športno vzgojo in izobraževanje otrok.
Za prireditve:
- 50 % za uporabo dvorane za prireditve posebnega pomena s področja športa, kulture ali promocije občine ter za humanitarne prireditve;
- 10 % za celodnevno uporabo dvorane, ob podpisu pogodbe za najmanj dvakratno celodnevno uporabo v sezoni.
Popusti se med seboj izključujejo (se ne seštevajo).
III.
Uporabniki, ki sklenejo pogodbo za uporabo za 10 mesecev (celo sezono) in koristijo dvorano za svojo primarno dejavnost najmanj 15 ur na teden, plačujejo mesečni pavšal, in sicer v višini 450 EUR brez DDV.
Do mesečnega pavšala so upravičeni:
- Osnovna šola Sodražica za redno dejavnost osnovne šole, skladno z letnim delovnim načrtom šole.
- Društva oziroma klubi, ki gojijo kakovostni oziroma vrhunski šport za programe, ki se sofinancirajo iz Letnega programa športa Občine Sodražica, in sicer za redne treninge svojih članov ter za organizacijo in izvedbo tekmovanj, za katere društvo oziroma klub ne zaračunava startnin oziroma pristopnin.
Ostala dejavnost se obračunava po urah, skladno z veljavnim cenikom.
IV.
Z dnem 1. 9. 2015 preneha veljati Cenik za uporabo športne dvorane, št. 671-4/2012, ki je bil sprejet na 15. redni seji občinskega sveta, dne 23. 5. 2013.
V.
Cenik za uporabo Športne dvorane Sodražica velja od 1. 9. 2015, z izjemo III. točke, ki stopi v veljavo z dnem sprejema Cenika, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 671-4/2012
Sodražica, dne 26. februarja 2015
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti