Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

592. Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica, stran 1724.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe), uporabnikom na področju Občine Sodražica.
2. člen
Cene omrežnine, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Sodražica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015:
+------------+------------+---------------+
|  Premer  |  Faktor  | Omrežnina na |
| vodomera | omrežnine |mesec/uporabnik|
|      |      | brez DDV (v |
|      |      |   EUR)   |
+------------+------------+---------------+
|DN < / = 20 |1      |     2,7233|
+------------+------------+---------------+
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša od 1. 6. 2015 dalje:
+------------+------------+---------------+
|  Premer  |  Faktor  | Omrežnina na |
| vodomera | omrežnine |mesec/uporabnik|
|      |      | brez DDV (v |
|      |      |   EUR)   |
+------------+------------+---------------+
|DN < / = 20 |1      |     2,2279|
+------------+------------+---------------+
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) plačujejo vsi porabniki vode v Občini Sodražica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
4. člen
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015:
+------------+------------+---------------+
|  Premer  |  Faktor  | Omrežnina na |
| vodomera | omrežnine |mesec/uporabnik|
|      |      | brez DDV (v |
|      |      |   EUR)   |
+------------+------------+---------------+
|DN < / = 20 |1      |     3,5831|
+------------+------------+---------------+
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša od 1. 6. 2015 dalje:
+------------+------------+---------------+
|  Premer  |  Faktor  | Omrežnina na |
| vodomera | omrežnine |mesec/uporabnik|
|      |      | brez DDV (v |
|      |      |   EUR)   |
+------------+------------+---------------+
|DN < / = 20 |1      |     2,8353|
+------------+------------+---------------+
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
5. člen
Cene iz prvega odstavka 3. člena in cene iz prvega odstavka 4. člena začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015.
Cene iz drugega odstavka 3. člena in cene iz drugega odstavka 4. člena začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 6. 2015 dalje.
Do konca prehodnega obdobja, ki se konča 31. 5. 2015, se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen vodomer DN 50.
6. člen
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu prenehajo veljati dosedanje cene omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki so bile objavljene s »Sklepom o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica«, št. 354-9/12 (Uradni list RS, št. 48/13), ostale določbe o cenah iz navedenega sklepa ostanejo nespremenjene.
Št. 354-2/15
Sodražica, dne 26. februarja 2015
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti