Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

574. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu- II. faza, stran 1705.

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 - uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti - podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s. p., Goriška 2, Velenje.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec, od vključno 5. marca 2015 do vključno 5. aprila 2015, v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo, 25. marca 2015 ob 15. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno običajen način.
3. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza. Pripombe in predloge se lahko do vključno 5. aprila 2015 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe na kraju razgrnitve, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "OPPN Pod gradom"). Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
4. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-1/2014
Slovenj Gradec, dne 16. februarja 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti