Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

568. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma, stran 1701.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12 in 69/14) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. dopisni seji dne 23. februarja 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 93/12), se v celoti črta besedilo v 4. členu, ki se glasi:
»Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih se dodatno ovrednotijo s 500 točkami.
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti),
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja«.
2. člen
Vse ostale določbe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma, ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma.
Št. 900-0001/2015-1
Kuzma, dne 23. februarja 2015
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti