Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

563. Sklep o pričetku priprave sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica, stran 1693.

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 30. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je župan Občine Borovnica dne 25. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica
1. člen
namen sklepa in pravna podlaga
S predmetnim sklepom se prične kratek postopek sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica (OPN). Pravno podlago za vodenje kratkega postopka predstavlja 53.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb OPN
Občina Borovnica je v Uradnem listu RS, št. 52/14 objavila svoj nov prostorski dokument (OPN).
Pri oblikovanju končnega tekstualnega dela odloka, je zaradi tehnične napake, izpadel del prostorskih izvedbenih pogojev in omejitev s področja obrambe. Na napako je bilo opozorjeno s strani pristojnega nosilca urejanja prostora.
3. člen
predmet sprememb OPN
Spremembe OPN posegajo v PIP na območjih za potrebe obrambe zunaj naselij.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembo OPN se upošteva priporočila Ministrstva za obrambo.
5. člen
roki za pripravo OPN
Priprava in sprejem sprememb OPN bo potekala po kratkem postopku na način, kot je v občini predpisan za sprejem občinskih odlokov. Predlog sprememb OPN bo skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu 15 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
6. člen
nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
Spremembe OPN so take narave, da sodelovanje nosilcev urejanja prostora ni potrebno. Prav tako zaradi spremembe OPN ne bo potrebno izvesti postopka CPVO, v skladu s predpisi o varstvu okolja.
7. člen
objava sprememb
Sklep o postopku sprememb OPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine. Posreduje se Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2007-208
Borovnica, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti