Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

558. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 1680.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 - ZPIZ-2, 39/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 111/13 - ZMEPIZ-1, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B in 95/14 - ZUJF-C) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2014 34,72 %.
Št. 007-132/2015/5
Ljubljana, dne 3. marca 2015
EVA 2015-1611-0010
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti