Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

541. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu svobode v Sevnici, stran 1671.

Na podlagi 62. in 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 6. in 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 82/13), 42., 43. in 44. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel
O D R E D B O
o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu svobode v Sevnici
1. člen
S to odredbo se za cono parkiranja proti plačilu parkirnine določijo javna parkirišča na Trgu svobode v Sevnici, na delih zemljišča s parc. št. 493/24, 493/25, 493/28 in 493/32, vse k.o. 1379 – Sevnica.
2. člen
Parkirni prostori, na katerih velja obveznost plačila parkirnine, so označeni s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo na dostopih na parkirišča.
3. člen
(1) Parkiranje je dovoljeno v obsegu, za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik parkirišča.
4. člen
(1) Začetek in dovoljeni čas parkiranja je razviden iz parkirnega listka, ki se dobi na parkirni napravi, za katero skrbi upravljavec parkirišča.
(2) Uporabnik parkirišča mora plačati parkirnino za ves čas parkiranja in namestiti veljavni parkirni listek na vidnem mestu tako, da je čitljiv iz zunanje strani vozila ter vozilo, pred iztekom časa, za katerega je plačana parkirnina, odstraniti iz parkirišča.
5. člen
(1) Prva ura parkiranja je brezplačna.
(2) Parkirnina se plačuje za vsako začeto uro parkiranja nad časom brezplačnega parkiranja in znaša 0,5 evra.
(3) Parkirnina se plačuje za parkiranje med 6. in 16. uro.
(4) Ob nedeljah, državnih praznikih in v terminih, za katere je izdana posebna odločba Občine Sevnica, se parkirnina ne plačuje.
(5) Parkirnina se plačuje na parkirni napravi.
6. člen
Parkirnina je prihodek proračuna Občine Sevnica.
7. člen
Za začasno parkiranje interventnih vozil se parkirnina ne plačuje.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 371-0009/2015
Sevnica, dne 26. februarja 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti