Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

540. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin, stran 1671.

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – Odl. US; v nadaljevanju zakon) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Uradni list RS, št. 95/14).
2. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
Glede na določbe zakona in opremljenost območja občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) ni potrebna izdelava posebnega programa opremljanja za območje OPPN, zato se komunalni prispevek odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14).«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2015
Sevnica, dne 26. februarja 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti