Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah, stran 1661.

Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. seji dne 17. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 113/04 in 50/06) se v prvem odstavku 5. člena na koncu šeste alineje pika nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– nadhod med hotelskimi objekti.«.
2. člen
Za petim odstavkom 40. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Dopustne so povezave dveh ali več objektov z mostovi ali zaprtimi pasažami ali drugimi stavbnimi elementi, čeprav niso določene v grafičnem delu. Povezave se lahko izvede tudi nad prometnimi površinami ob upoštevanju minimalne višine prostega profila ceste 4,50 m in obojestranske razširitve prometnega profila za varnostno širino 0,50 m. Povezave se lahko izvede tudi do objektov izven območja zazidalnega načrta.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-00001/2015-6
Moravske Toplice, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti