Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen, stran 1654.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 4. redni seji dne 18. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen
1. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Faktor dejavnosti za vse vrste objekta je 0,7.«
2. člen
Črta se 6.a člen.
3. člen
Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Plačilo komunalnega prispevka se oprosti za vse vrste komunalne opreme, razen za kanalizacijo, pri gradnji novega objekta, dozidavi ali nadzidavi naslednjih vrst nestanovanjskih stavb določenih po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov:
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12201 Stavbe javne uprave,
12203 Druge poslovne stavbe,
12302 Sejemske dvorane, razstavišča,
12303 Bencinski servisi,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
12420 Garažne stavbe,
12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12620 Muzeji in knjižnice,
12650 Stavbe za šport,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12712 Stavbe za rejo živali,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
12722 Pokopališke stavbe,
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene,
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
24110 Športna igrišča,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.«
4. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pri klasifikaciji objektov se uporabljajo predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.«
5. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015
Komen, dne 18. februarja 2015-8
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti