Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani, stran 1649.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10 in 50/14) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. redni seji dne 16. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V Odloku o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 18/10), se za 16. členom doda 16.a člen, ki glasi:
"16.a člen
Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, se ta lahko plača v največ 60 mesečnih obrokih, pri čemer najnižji znesek obroka ne sme biti manjši od 30 EUR.
Lastnik objekta lahko predlaga plačilo na obroke najkasneje v roku 30 dni po prejemu odločbe o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Od dneva izdaje odločbe do dneva plačila se komunalni prispevek obrestuje po evropski medbančni obrestni meri (letni EURIBOR).
Plačilo na obroke se ne dovoli, če ima lastnik objekta neporavnane obveznosti do občine ali če gre za odmero zaradi legalizacije objekta."
2. člen
Ta odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-0001/2009-21
Dol pri Ljubljani, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti