Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

518. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani, stran 1649.

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 77/10 – ZSFCJA in 47/12) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10 in 50/14) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. seji dne 16. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev in izdajanje javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Glasilo Občine Dol pri Ljubljani se imenuje: Pletenice.
Izdajatelj glasila je: Občina Dol pri Ljubljani.
Sedež izdajatelja glasila je: Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
4. člen
Glasilo je informativne narave s poudarkom na temah lokalne skupnosti in izhaja periodično, praviloma enkrat na mesec ali enkrat na dva meseca.
Temeljni namen glasila je obveščanje občanov o delovanju lokalne skupnosti, o delovanju društev in drugih organizacij na območju občine, o dogodkih in prireditvah ter osebah, ki imajo lokalni ali širši pomen. Glasilo lahko vsebuje tudi druge teme in rubrike.
V času volilne kampanje imajo liste kandidatov, stranke ter kandidati za župana pravico do objave brezplačnega oglasnega sporočila v velikosti 1/2 tiskane strani v številki, ki izide v tem času.
5. člen
Glasilo se financira iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani.
Glasilo se lahko dodatno financira z objavo reklam in iz drugih virov. V primeru, da oglaševalca pridobi urednik, je ta upravičen do stimulacije v višini 20 % od neto plačila za pridobljen in plačan oglas.
Vsako gospodinjstvo prejme po en brezplačen izvod glasila.
6. člen
Odgovornega urednika in do tri člane uredniškega odbora imenuje občinski svet na predlog župana.
Občinski svet lahko, na predlog župana, kadarkoli imenuje novega urednika ali člane uredniškega odbora.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 66/05, 68/08, 3/12).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-2
Dol pri Ljubljani, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti