Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015

Kazalo

510. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPUS15-1), stran 1625.

Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 20. februarja 2015 sprejel
O D L O K
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPUS15-1)
1. člen
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015.
(2) Sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 je načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb iz preglednice 2a, ki je priloga tega odloka.
(3) Sestavni del načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 je načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem iz preglednice 4, ki je priloga tega odloka.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/15-11/8
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
EPA 328-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost