Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015

Kazalo

507. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (OdRSPODU15-1), stran 1555.

Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 20. februarja 2015 sprejel
O D L O K
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (OdRSPODU15-1)
1. člen
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015.
(2) Sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 so:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 1, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja z zemljišči v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2a, ki je priloga tega odloka in
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2b, ki je priloga tega odloka.
(3) Sestavna dela načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade, za leto 2015 sta:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem iz preglednice 4, ki je priloga tega odloka.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/15-10/7
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
EPA 325-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost